fredag 13 december 2019

Kulturráđđi

Sámedikki kulturráđis leat vihtta lahtu geat leat válljejuvvon dievasčoahkkimis. Kulturráđi doaibma lea juohkit kulturruđaid  kulturprošeavttaide, dutkanprošeavttaide, servviide ja organisašuvdnaide mat leat oaivvilduvvon sámiide.
Okta Sámedikki váldodoaimmain lea ahte bargat ealli sámi kultuvrra ovddas. Sámedikkis lea ovddasvástádus juohkit stáhtalaš kulturruđa sámekultuvrra várás.

Mii lea sámekultuvra?
Lea veaháš váttis definieret mii sámekultuvra lea. Oarjemáilmmi oaidninvuogi mielde leat "fiinna dáidagat" musihkka, teáhter ja dáidda "kultuvra". Eanas sámit rehkenastet maiddái sámi ealáhusaid sámi kulturdoahpagii. Ovdamearkka dihte lea boazodoallu árbevirolaččat sámi kulturguoddi. Maiddái media ja valáštallan ožžot kulturruđaid.

Ruđat stáhtas ja Sámefoanddas
Stáhtalaš kulturruđaid summi lea 14,5 miljovnna ruvnnu jahkásaččat. Summi lea leamaš seammá dásis jagi 1993 rájis. Reglerenreivve mielde galget 700 000 ruvnnu dain ruđain mannat girjerájosdoibmii. 5,5 miljovnna ruvnnu manna sámi teáhterii. Teáhtera bargogohčus lea ovdanbuktit sámi lávdedáidda, gáhttet ja ovddidit sámi gielaid ja kulturárbbi. Earret stáhtadoarjja juolluda Sámefoanda sullii 5 miljovnna ruvnnu jahkásaččat sámi kultuvrra ja organisašuvnnad várás.

Sámedikki kulturráđđi
Sámedikki kulturráđis leat vihtta lahtu geat leat válljejuvvon dievasčoahkkimis. Sámedikki kulturráđđi hábme kulturpolitihkalaš doaibmaprográmma mii mearrida sámi kulturpolitihkalaš háltelinjá mandáhtaáigodagas. Doaibmaprográmma viggamušlinjá digaštallojuvvo dievasčoahkkimis ovdal go dohkkehuvvo.

Váldodoaibma
Kulturráđđi juohká ruđaid ja álggaha ovdáneami Sámedikki kulturbarggus. Kulturráđis leat unnimusat njeallje čoahkkima jahkásaččat.

Kulturgieđahallit
Okta bargogohčus lea válbmet áššiid ja leahkit čállin kulturráđi čoahkkimiin.
© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2012-01-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?