fredag 15 december 2017

Oanehisáiggedoarjja lohkat sámegiela

Sámedikkis lea ovddasvástádus juohkit oanehisáiggedoarjaga sutnje guhte čađaha oanehet alfabetiserema sámegielas.

Oahpahuslágideaddji 
Sáhtát oažžut oanehisáiggedoarjaga jus oassálasttát oanehisáiggegursses Ruoŧas:

  • maid Sámi oahpahusguovddáš Jåhkåmåhkke lágida
  • maid álbmotallaskuvla dehe gieldda rávisolbmooahpahuslágida
  • maid oahpporieggá lágida

Gii sáhttá ohcat?
Eaktun lea ahte dus alddát dehe juoppá váhnemis, áhkuin dehe ádjáin lea leamaš sámegiella ruovttugiellan dehe ahte leat mielde Sámedikki jienastuslogus.

Ohcanáiggit 
Don fertet sáddet ohcamuša unnimusat (1) mánu ovdal go oahpahus álgá.

FUOM! Geassegurssiide (geasse-, suoidne- ja borgemánus) galgá ohcamuš ollen Sámediggái maŋemusat miessemánu 1 beaivvi.

Doarjaga birra
Ulbmil doarjagiin lea ahte sámit geat eai leat ožžon vejolašvuođa oahppat lohkat ja čállit sámegiela ožžot dan vejolašvuođa.

  • Doarjja lea vearu haga, 90,67 ruvnnu diimmus (2015).
  • Doarjja ii rehkenastojuvvo vuođđun luopmobálkái iige ealáhahkii
  • Doarjja lea dušše oanehis gurssiid várás. Gurse oažžu leat eanemusat 14 olles beaivvi dehe 112 diimmu.  Sáhtát oažžut stáhtadoarjaga máŋgga gursii jahkásaččat, muhto doarjja gokčá eanemusat 30 beaivvi dehe 240 diimmu gursse jahkái oktiibuot.
  • Sáhtát oažžut doarjaga govttolaš goluid ovddas, mátkkiid, biepmu ja orruma ovddas (geahča Föreskrifter STFS 2008:1, 6 § och 7 §).

Got ohcá doarjaga?
Viečča ohcanskovi dán siiddus ja deavdde dan. FUOM! Gurseduođaštus ja/dehe oahpahuslágideaddji gurseplána galgá čuovvut ohcamuša. Váldde oktavuođa min áššegieđahalliin jus leat jearaldagat.

Sádde ohcamuša: Sámediggi, Box 90, 981 22 GIRON.


Oahppoulbmil (galgá čilgejuvvot ohcamušas):

Ulbmil 1: Sámegielat

Ulbmil 2: Easkkaálgi

Ulbmil 3: Sámegielat, joatkka

Ulbmil 4: Easkkaálgi, joatkka

Loga eambbo oahppoulbmiliid birra.

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2017-11-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?