onsdag 16 juni 2021

Sámedikki hálddahus

Sámedikki váldohálddahus gávdno Gironis. Mis leat maiddái báikkálaš čállingottit Johkamohkis, Staares ja Deartnás.

Hálddahushoavda
Sámedikki hálddahusas dahje čállingottis leat sullii 50 stáhtalaš hálddahusbargi. Bajemus hálddahusbargi lea hálddahushoavda guhte doaimmaha Sámedikki stivrii mearrádusvuođuid ja bidjá doibmii stivrra mearrádusaid. Hálddahushoavda galgá fuolahit ahte doaibma dahkko beaktileamos lági mielde ja njuolggadusaid mielde.

Ossodagat
Hálddahushoavddas lea su vuollásaš bargoveahka ja Sámi diehtojuohkinguovddáš. Hálddahus lea juhkkojuvvon viđa ossodahkii:

  • Ekonomiija- ja hálddahusossodat
  • Giellaossodat 
  • kulturossodat
  • Sámi ealáhuseallinossodat
  • Boazodoalllo-, biras- ja servodatossodat

Doaibma
Sámedikki doaimma vuollái gullet olu iešguđetlágán suorggit dego sámi ealáhusat, boazodoallu, meahcceealleáššit, báikegottiid ovdánahttin, servodatplánen, biras ja dálkkádat, oahpahus ja dutkan, sámi kulturovdanbuktimiid ja árbemáhtu ovdánahttin, kulturárbeáššit, girjjálašvuohta, giellarávven, giellaealáskahttin, metodaovddideapmi, rájiidrasttildeaddji sámi ovttasbargu, olmmošvuoigatvuođat, unnitloguáššit, riikkaidgaskasaš álgoálbmotáššit ja diehtojuohkin sámiid ja sámi diliid birra.
 

Min kantuvrrat:

Giron
Hálddahushoavda, guovddášhálddahus, eiseválddi diehtojuohkinbargi, ekonomalaš hálddašandoaibma, kulturossodaga hoavda, okta kulturgieđahalli, muhtun oassi ealáhusossodagas ja hálddahushoavdda bargit barget buohkat váldohálddahusas Gironis. Bealli Sámedikki bargiin barget váldohálddahusas Gironis.

Johkamohkki
Báikkálaš kantuvrras Johkamohkis bargá okta julvsámi giellakonsuleantta, okta davvisámi giellakonsuleanta, sámi girjerájuskonsuleanta ja golbma boazodoalloáššegieđahalli.  Okta Báikegoddeprográmma áššegieđahallin bargá maid Johkamohkis. Sin kantuvrrat leat Ájttemuseas gos maiddái Sámi girjerájus lea.

Deardná
Deartnás barget golbma virgeolbmo riikkarádjeáiddiiguin ja tjernobylbuhtadusaiguin. Min davvisámi jorgaleaddjis ja guovtti giellakonsuleanttas geat gullaba Sámi giellaguovddážii leat kantuvrrat Industrivägenis bussaguovddáža buohta.

Staare
Staare báikkálaš kantuvrras barget guokte bargi geat gullaba Sámi diehtojuohkinguovddážii (SIC Samiskt Informationscentrum), okta gillakonsuleanta/bargojođiheaddji Sámi Giellaguovddážis, boazodoalloossodaga hoavda, ekonomiijaossodaga hoavda, ealáhusossodaga hoavda, jurista gii bargá riikkaidgaskasaš jearaldagaiguin, Interreg áššegieđahalli, okta doaibmadárkkisteaddji, okta statistihkkaprošeaktajođiheaddji, ja vel minoritet.se websiiddu doaimmaheaddji. Sámedikki kantuvrrat leat Öneslingan 11, Hus D.

Visar sidorna 1 till 20 ( av 21 )
«12»
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-05-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?