söndag 14 juli 2024

Álbmotválljen orgána ja eiseváldi

Sámediggi ásahuvvui dainna ulbmiliin ahte buoridit Ruota sámiid vejolašvuođaid eamiálbmogin seailluhit ja ovddidit iežaset kultuvrra. Sámediggi vihahuvvui 1993:s.

31 lahtu
Sámedikki 31 lahtu válljejuvvojit almmolaš válggaid bakte juohke njealját jagi. Sullii 9 200 dan 20.000-35.000 sápmelaččas maid jáhkkit ássat Ruoŧas leat dássožii čálihan iežaset Sámedikki jienastuslohkui. (Eai gávdno sihkkaris logut, duššefal meroštallamat das man olu sámit Ruoŧas jurá leat.)

Sámiid sajádat
Sámediggi movttidahttá beroštumi sámi oassálastimii servodatáššiin ja politihkas mii guhkilmasat nanusnuhttá sámi identitehta. 1977:s nannii Ruoŧa riikkabeaivi ahte sámit leat Ruoŧa eamiálbmot. 2010:s mearridii Ruoŧa riikkabeaivi dahkat rievdadusaid vuođđolágas 2011 rájes. Okta rievdadus lea ahte sámit dohkkehuvvojit sierra álbmogin Ruoŧas. Eamiálbmogis leat kultuvrralaš rievttit muhto álbmogiin leat maiddái politihkalaš rievttit.

Oppalaš ulbmil
Sámepolitihka oppalaš ulbmil lea doaibmat ealli sámi kultuvrra ovddas mas ekologalaš guoddevaš boazodoallu ja iežá sámi ealáhusat leat vuođđun.

Eiseváldi
Sámediggi lea almmolašrievttálaččat ráđđehusa vuollásaš eiseváldi. Sámedikki hálddahus lea Gironis. Sámedikkis leat báikkálaš čállingottit  Johkamohkis, Deartnás ja Staares.

Duppál rollat
Sámediggi Ruoŧas lea sihke stáhtalaš eiseváldi ja álbmotválljen sámi parlameanta. Sámedikki organisašuvdna sulastahttá gielddaid gos maiddái gávdnojit sihke politihkkárat ja virgeolbmot.

Alla gáibádusat
Stáhtalaš eiseváldin ferte Sámediggi čuovvut njuolggadusaid stáhta reglerenreivviin ja ollu lágaid ja láhkanjuolggadusaid. Maŋemus láhkarievdadus sámediggelágas (SFS 1991:1433) čielggada ráji gaskal Sámedikki politihkalaš oasi ja eiseváldeoasi. Ođđa njuolggadus lea ásahuvvon mii mearkkaša ahte hálddahusáššit galget gieđahallojuvvot lávdegottiin dehe stivrras eaige dievasčoahkkimis.

Visar sidorna 21 till 25 ( av 25 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-03-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?