torsdag 25 juli 2024

Blanketter Renmärken

Sametinget har särskilda blanketter för renmärkes-hanteringen. Om du inte själv kan skriva ut dem, kan du också beställa blanketter från Sametingets kansli, tel. 0980-780 30.

Dessa blanketter finns:

 • Ansökan om renmärke
  Denna blankett ska användas vid nyregistrering, omregistrering och avregistrering.
 • Köpebrev
  Denna blankett används vid en omregistrering om du säljer ditt renmärke till någon annan.
 • Överlåtelsehandling
  Denna blankett används vid en omregistrering om du överlåter ett renmärke till någon annan.

Handlingar som måste bifogas:

Detta ska bifogas vid en nyregistrering:

 1. Underskriven ansökningshandling
 2. Yttrande från samebyn

Detta ska bifogas vid en omregistrering:

 1. Underskriven ansökningshandling
 2. Yttrande från samebyn
 3. En åtkomsthandling som visar hur ni har förvärvat renmärket. Detta görs genom ett köpebrev, överlåtelsehandling eller utdrag ur arvskifteshandling eller likande.
 4. I det fall som ett utdrag ur arvskifteshandling bifogas ska det framgå vilka som är dödsbodelägare. Detta för att man ska se att alla behöriga har skrivit på en åtkomsthandling.

Detta ska bifogas vid en avregistrering:

En skriftlig begäran från märkeshavaren eller från en intressent, t.ex. sameby, att märket ska avregistreras. En avregistrering kan även initieras av myndigheten om märkeshaveren inte längre har rätt att ha renar.

Vad gäller beträffande utformning av renmärke?

 • Endast snitt som avbildats i informationsbladet får ingå i renmärke.
 • Renmärke med två stora kantsnitt på samma öra kan inte godkännas.
 • De stora kantsnitten får inte beröra öronspetsen.
 • Kantsnittet får inte gå djupare än en tredjedel av örats bredd vid snittet.
 • Inget snitt får göras längre än en tredjedel av örats längd.
 • Renmärket ska avbildas på blanketten så att det tydligt framgår vilka snitt ingår i märket. Detta gäller särskilt de stora kantsnitten.

KOM IHÅG!

 • Kom ihåg att skriva under din ansökan. Om du är under 18 år ska båda vårdnadshavarna eller annan behörig skriva under.
 • Kom ihåg att skicka med alla nödvändiga bilagor enligt ovan.

En korrekt ifylld ansökan förenklar arbetet och du slipper inkomma med kompletteringar som fördröjer hanteringen.


 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-11-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?