torsdag 23 maj 2019

Hálddahussuohkanat sámi guovllus

22 suohkana gullojit sámi hálddahusguovlui. Dakkár suohkanis leat earenoamáš gáibádusat. Ovdamearkka dihte lea sámiin riekti oažžut ovdaskuvlla doaimma ja boarrásiid hoaiddu sámegillii, oppalaččat dehe oasálaččat. Sámiin lea riekti geavahit iežas giela oktavuođain suohkaniin dehe eiseválddiiguin guovllus.

Sámi hálddahusguovlu
Sámiin leat earenoamáš rievttit dáin 19 suohkaniin. Deaddil liŋkái maŋŋel suohkannama, de beasat lohkat iešgudege suohkana unnitlogupolitihkalaš barggu birra.

Suohkanat mat guoskahuvvojit ožžot stáhtadoarjaga lassigoluide. Maiddái iežá suohkanat sáhttet searvat eaktodáhtolaččat.  

© Sametinget 2019
Uppdaterad: 2018-06-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?