torsdag 25 juli 2024
Partirepresentanterna utbyter erfarenheter. Foto: Marie Enoksson.

Jämställdhetsuppdraget går mot sin avslutning

Under 2010 har Sametinget arbetat med olika typer av insatser för att öka jämställdheten och stärka kvinnors delaktighet i samhällslivet. Projektet går nu mot sin avslutning.

Utbildningsinsatser
Inom ramen för projektet har aktiviteter genomförts för att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet.  Informationsinsamling och kartläggningsarbete har genomförts med fokus på hur Sametinget internt arbetar med jämställdhetsfrågor och hur jämställdheten ser ut i det samiska samhället. Utbildningsinsatser för både kanslipersonal och politiker har genomförts.

Framtidskonferens
Under Sametingets Framtidskonferens i november var jämställdhet ett huvudtema och föreläsningar och workshops hölls med inriktning på jämställdhetsfrågor. Konferensen fick ett stort genomslag och nådde ut till många delar av det samiska samhället.  Läs mer

Partiernas arbete
Vad mer har hänt under projektets gång?


  • Medel har fördelats till sametingspartierna för deras eget interna jämställdhetsarbete.

  • Ett avslutande möte med erfarenhetsutbyte mellan partierna genomfördes den 9 februari 2011. Representanter från Jakt- och fiskesamerna, Samerna, Guovssonásti, Min Geaidnu, Skogssamerna och Landspartiet Svenska Samer deltog. Partierna delade med sig av sina erfarenheter från sitt jämställdhetsarbete och fick lämna förslag på hur Sametinget ska arbeta med frågorna framöver. Resultaten av dagen och förslagen kommer att presenteras i rapporteringen till regeringen.

  • I anslutning till mötet anordnades en föreläsning om härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker som även Sametingets kanslipersonal deltog på. Anna-Maria Fjellström och Ylva Maria Pavval höll i föreläsningen. De tog upp olika exempel på härskartekniker och hur man kan bemöta dessa.
Slutrapport med nya förslag
En slutrapport om jämställdhetsprojektets genomförande ska lämnas till regeringen i början på mars 2011. Rapporteringen ska redogöra för projektet, men även lägga fram förslag för det framtida jämställdhetsarbetet för Sametinget.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2011-02-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?