lördag 20 juli 2024

Ođđa sámi dutkanprográmma

Ráđđehus lea váldan mearrádusa ođđa oppalaš dutkanprográmma birra mii guoská sámi servodahkii dieđiha báikegoddedepartemeanta.

Geográfalaš biđggiideapmi, máhttováilevašvuođat ja stáhtus eamiálbmogin dagaha ahte ráđđehus oaidná dárbbašlažžan ásahit doaresdieđalaš sámi dutkanprográmma.

Buoret ovttasdoaibma
Prográmma ulbmil lea buoret ovttasdoaibma sámi guoskevaš dutkamis dutkkiid ja ruhtadeddjiid gaskal.

Máhttováilevašvuohta
Duogás mearrádussii lea earret eará ahte lea stuora máhttováilevašvuohta sámii ja sin eallindilálašvuođa birra Ruoŧas ja iežá riikkain Davviguovlluin. Sámiid bidggiideapmi máŋggain riikkain mearkkaša sihke sierralágán eallindilálašvuođat ja maid ahte máhttu sámiid birra lea bieđganan ja váttis gávdnat. 
 
- Lea dehálaš oažžut johtui dutkanprográmma mii gokčá máŋggaid surggiid čohkkendihte sisa dieđuid ja dainnalágiin oažžut ollislaš gova, dadjá báikegoddeministar Eskil Erlandsson.

Ovttasdoaibma
Dutkanráđđi birrasa, areálalaš ealáhusaid ja servodatráhkadeami várás, Dieđalašráđđi ja Dutkanráđđi bargoeallima ja sosiáladiehtaga várás ožžot ovddasvástádusa ovttasdoaimmas hábmet prográmma.

Visar sidorna 201 till 218 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2011-01-31

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?