torsdag 20 juni 2024

Utlysning av projektmedel - Kompetensutveckling

Sametinget utlyser 1 000 000 kronor till kompetensutvecklingsprojekt som främjar rennäringens kompetensutveckling.

Enligt den Strategiska planen för 2023 – 2027 har Sametinget ett särskilt uppdrag att rikta insatser för rennäringens kompetensutveckling. Syftet är att genom olika  kompetenshöjande insatser och marknadsaktiviteter stärka rennäringens ställning på marknaden.
 
Målet är ökat produktutbud och ökad samordning  samt en effektivare branschstruktur så att de samiska företagens konkurrenskraft ökar. 
 
Fokus i denna utlysning är att aktiviteterna ska bidra till att verksamma inom  rennäringsföretag ska få ökad kunskap eller praktiska exempel på hur de kan stärka sin konkurrenskraft.
 
Projektstöd utlyses för att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att finansiera ett utvecklingsarbete. Det innebär att stödet ska gynna flera företag.
 
Denna utlysning ligger inom ramen för strategiska planen.
 
Förutsättningar 
Stödet ska bidra till anordnande av aktiviteter som skapar och utvecklar:
Kompetens för att bredda och utveckla produkter till flera marknader.  
Kompetensutveckling inom digitala verktyg som underlättar och utvecklar produkter.
 

Detta kan du få stöd för
Löner inklusive sociala kostnader
Indirekta kostnader (gäller endast organisationer som har anställda)
Köp av tjänst
Övriga utgifter
 
Vilka villkor finns?
Sametinget kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:
Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
Projektets metod bidrar till kunskapsspridning
Det finns ett identifierat behov av projektet
 
Vem kan söka?
Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.
 
Datum för ansökan och beslut
Du kan ansöka om stöd till och med den 31 mars 2024.
 
Till när skall projektet vara genomfört?
Du kan ansöka om projekt som pågår längst till 31 december 2026. Delredovisning ska ske i samband med delutbetalningar. Du har möjlighet att påbörja verksamheten i och med att ansökan kommit in till Sametinget, men då gör du det på egen risk och står den ekonomiska risken. Det är inte förrän beslutet har fattats som du vet om du fått pengar eller inte.
 
Så mycket kan du få i stöd
Du kan få 100 % av projektkostnaderna i stöd.
 
Hur söks stödet?
Du söker stödet i Jordbruksverkets E-tjänst – du behöver kunna logga in med mobilt BankID
Klicka på fliken E-tjänster inom Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida
Under fliken Projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd – sök stöd och utbetalning
Välj Kompetensutveckling
Välj inriktning Stärkt konkurrenskraft och förbättrad djurvälfärd
Välj Stärkt konkurrenskraft
Starta tjänsten
Fyll i din ansökan
 
 
Fullmakt?
Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du fullmakt. Läs mer om fullmakter här. https://jordbruksverket.se/e-tjanster-databaser-och-appar/mina-sidor#h-FullmaktomduskaloggainpaMinasidoratnagonannan
 
Har du frågor?
Om du har frågor kring stödet kan du kontakta Anna Skielta, anna.skielta@sametinget.se eller Sara Larsson sarainger.larsson@sametinget.se 
 
 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-03-05

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?