torsdag 20 juni 2024

Just nu begränsad möjlighet att uppdatera iRenmark

På grund av teknikskiftet prioriterar Sametinget just nu arbetet med Renbruksplan. Därför är möjligheten att uppdatera iRenmark begränsad en tid framöver. Teknikskiftet ska vara genomfört innan 31 december 2023 under förutsättning att tekniken fungerar planenligt.

Det pågår ett teknikskifte när det gäller Sametingets arbete med Renbruksplan®. Ett nytt sätt att arbeta med RenGIS ska tas i drift vilket ställer stora krav på förändringar i den bakomvarande GIS-tekniken. Förändringsarbetet innebär att arbetet med iRenMark och samebyarnas markanvändnings­redovisningar behöver förändras. Sametinget kommer i framtiden som officiellt data främst att tillhandahålla så kallat administrativt data, vilket till exempel är samebygränser, åretruntmarker, renbetesfjäll och riksintresse för renskötseln. För att Sametinget i sitt arbete med riksintressen också ska kunna väga in samebyarnas strategiska behov behöver respektive sameby uppdatera den markanvändningsdatabas som Sametinget kallar iRenMark. Sättet att göra detta kommer att tillgängliggöras med samma teknik som används till samebyarnas renbruksplaner.

Just nu prioriterar vi arbetet med Renbruksplan®.

Därför kommer möjligheten att uppdatera iRenMark att vara begränsad under en tid. Detta innebär att det är svårt att ta nya beslut om riksintressanta områden för renskötseln eftersom beslutsunderlagen kommer att vara ofullständiga ända tills samebyarna återigen kan leverera de underlag som Sametingets tjänstemän behöver. Endast befintliga data och riksintressen finns med säkerhet att tillgå för samhällsplanering fram till dess att teknikskiftet är fullt ut genomfört.

Teknikskiftet ska vara genomfört innan 31 december 2023 under förutsättning att tekniken fungerar planenligt.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-10-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?