lördag 20 juli 2024

Prässadiedádus Juohkusis sáme rijkalasjgåvåstagájda

Sáme parlametáralasj ráde ja Sámeráde aktisasj juogos sáme rijkalasjgåvåstagájd almot dal tjoahkke tjállagav sáme rijkalasj lávllagijn (Sámeálmmuga lávla) ja sáme rijkalasjjuojggusav moatte sáme giellaj. Vuostatjin sjaddá digitálalasj almmudus mij sjaddá sadjihin Sámedikkij ja Sámeráde webbabielijn.

Sámeráde 13. sámekonferännsa  dåhkkidij 1986 sáme slávgáv gåvåstahkan gájkka sámijda. Sämmibále mierreduváj Sámi soga lávlla jali Sámeálmmuk lávla, almulattjat luluj nammaduvvat Sámij  rijkalasjlávllagin. Täksta la tjáledum 1906 merrasámes Isak Saba (1875-1921) ja nuohtta l tjáledum Arne Sörlies.

Sámeráde 22. konferänssa mierredij bårggemáno 2022 nammadit " Sámieeatnanduoddariid" rijkalasjjuojggusin buohta Sámeálmmuga lavllagijn. Juojgos tjáleduváj suoma-sáme tjálles, tjuojadiddjes ja dájddáris Nils Aslak " Áillohaš" Valkeapää gut tjálij juojggusav 70-lågon. Juojgos la dal jårggåluvvam moatte sáme giellaj.

- Le dárkkelis dagos máhttet tjoahkkit umasse giellatjerdajt man gávnnuji ja almodit aktisasj tjállagav mij máhttá sjaddat tjärddavuododiddje boahtteájggáj, juohkusa åvddåulmusj Lars-Jonas Johansson javllá.

- Mij vuorddep tjála galggá váttugit gehtjaduvvat ja dávk båditji vuojno ma li dárbulattja giehtadallat. Danen dát la vuostasj almmudus majt mij vaddep sáme álmmugij nieljen rijkan, Lars-Jonas Johansson javllá.

Vuostasj sáme rijkkatjåhkanibme ásaduváj Roanndemin guovvamáno 6.b. 1917. Tjåhkanibme tjoahkkij ienep gå tjuohtelåk sámijt Svierigis ja Vuonas, dassta stuorra oasse nissuna. Vuostasj bálle lij sáme histårjån gå nuortta- ja oarjjelsáme Vuonas ja Svierigis tjåhkanin rájádis tjåhkanibmáj ságastalátjit aktisasj tjuolmajt. Danen la guovvamáno 6.b. mierreduvvam sámij rijkalasjbiejvven, jali Sámeálmmuga biejvven.

 

Aktavuohtaulmutja:

Åvddåulmusj Juohkusij sáme rijkalasjgåvåstagájda
Lars-Jonas Johansson,
tel. +46-70-252 17 66, lars-jonas.johansson@sametinget.se

Ol Johan Gaup, ájras
+47 977 34 966, oljohangaup@gmail.com

Pirita Nääkäläjärvi, ájras
+358 40 3577 006, pirita.nakkalajarvi@gmail.com

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-02-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?