söndag 14 juli 2024
Ole Henrik Magga
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Gållegiela vuojtte 2022

Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká - Gållegiella 2022 vatteduvvá emeridus professåvrråj Ole Henrik Magga. Sån la ålles viessomájge dahkam nåv ájnás dagojt åvdedittjat, åvddånahtátjit ja várjjalittjat sámegielajt. Dagoj tjadá de l dav vuosedam sámijda ja värálda viesajdiddjijda sámegiella l ájnas ja viesso giella.

Svierik la värddalánnda gå giellaguddnebálkká Gållegiella lågåt bále vatteduvvá. Guddnebálkká vatteduvvá gå ministar- ja sámediggepresidänntatjåhkanibme ásaduvvá Stockhålman ådåjakmáno 18. b. 2023.

– Várjjalit ja åvddånahttet sámegielajt la sieldes ájnas. Ole Henrik Magga l mälggadav årrum ájnas åvddågåvvån sámegielak adnemij hárráj, ja dajna lav mihá gå mån uddni oattjov vaddet giellaguddnebálkáv Gållegielav Ole Henrik:ij, javllá Kultuvrraministar Parisa Liljestrand.

– Mån lav harmmis ávon gå oattjov guddnedit Ole Henrik Magga:v guddnebálkkáj-Gållegiella 2022. Sådnå ánssit goappátjagá tsuojgoduvvat ja guddneduvvat ålles suv viessomdago åvdås, javllá Håkan Jonsson, Sámedikke stivrraåvddåulmusj.

Ole Henrik Magga l riegádam 1947 Guovdageainon, Vuonan. Sån la moadda lågejage barggam vaj sámegiela galggi åvddånit, iehtjádij siegen akademak åhpadusáj, åtsådimijn ja åvddånahttemijn åhpadimnävojs ja åhpadimijn. Magga l dahkam dálásj nuorttasáme tjállemvuogev, tjállám la oarjjelsáme grammatijkav aktan Lajla Mattsson Magga:jn ja l säbrram gå åvddånahtij goappátjagá ubbmem- ja bihtámsáme tjállemvuogijt.

Magga l aj viehkedam gå vuododij rijkalasj ja rijkajgasskasasj álggoálmmukinstitusjåvnåjt, buojkulvissan lij vuostasj åvddåulmusj AN:a stuoves forumin álggoálmmukássjijda ja aj gå vuododij Sámedikkev Vuonan, gånnå Ole Henrik Magga válljiduváj vuostasj åvddåulmutjin.

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-01-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?