lördag 20 juli 2024
Åsa Labba och Matilda Månsson från Sametingets kansli deltog i miljödepartementets delegation.

Resultatet av COP15 i Montreal

Nästan 200 länder kom under FN:s miljökonferens i Montreal, Kanada i december 2022 till slut överens om nya målsättningar när det gäller att stoppa förlusten av biologisk mångfald senast 2030 och att stärka miljön. Sametingets delegater i miljödepartementets delegation gläder sig särskilt över utfallet i ramverkets delar som rör urfolk och lokala samhällen.

Nu finns ett globalt naturskyddsmål på 30 procent som gäller land-, insjö-, kust- och havsområden. Dessutom kom parterna överens om att minst 30 procent av de försvagade land- och vattenekosystemen ska återställas senast 2030.

Beslutstexten (para 6) innehåller dessutom skrivningar om hur genomförandet ska förhålla sig till urfolks och lokala samhällens rättigheter. I andra delar av ramverket (sektion C samt mål 1, 3, 5, 9, 13, 19, 21 och 22) framhålls betydelsen av urfolkens meningsfulla deltagande i beslutsprocesser, traditionell kunskap och urfolksterritorier samt att hållbart sedvanebruk ska respekteras och skyddas. 

- Det är en framgång att deras bidrag och rättigheter erkänns och respekteras på ett så tydligt sätt, med hänvisning till urfolksdeklarationen, säger Matilda Månsson.

- Vi är också väldigt nöjda med att skrivningar om mänskliga rättigheter, jämställdhet, rätten till en ren, hälsosam hållbar miljö samt skydd av miljö och människorättsförsvarare inkluderats, fortsätter Matilda Månsson.

Förväntningen är att ramverkets genomförande kan bidra till ökat erkännande och respekt för samernas viktiga roll  och bidrag till förvaltning och skydd av natur genom sin traditionella kunskap, kultur och markanvändning.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-02-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?