lördag 20 juli 2024
Máret Sara och Lajla Mattsson Magga
Máret Sárá ja Lajla Mattson Magga. Foto: Peter Engström.

Två kvinnor hedras med språkpriset Gollegiella 2010

Två kvinnliga eldsjälar, Máret Sárá och Lajla Mattsson Magga, har var för sig gjort stora insatser för att främja och bevara det samiska språket. Nu får de dela på det nordiska språkpriset Gollegiella 2010. Språkpriset delas ut vartannat år och prissumman är på 12 500 euro. Idag den 22 november delades priset ut under det nordiska ministermötet i Stockholm.

Beröm
Det svenska Sametingets styrelseordförande Ingrid Inga, berömmer de nordiska regeringarna för att de satsar en stor prissumma på att uppmärksamma de samiska språken.
- Det är roligt att kunna belöna och uppmuntra människor som i hela sitt liv arbetat för att bevara och främja de samiska språken, säger hon.

Nord- och sydsamiska
I år är det nordsamiska och sydsamiska som lyfts fram. Båda språken talas på den svenska sidan av Sápmi. Här följer i korthet bedömningskommitténs motiveringar om varför just Máret Sárá och Lajla Mattsson Magga får priset år 2010:
  • Máret Sárá:

Máret Sárá är född 1947 och är uppvuxen i Bissojohka/Børselv i Porsanger, Norge. Hon har ägnat sitt liv åt språkligt utvecklingsarbete inom nordsamiska. Hon har varit lärare, författare, journalist, rådgivare på Reindriftsförvaltningen och förlagschef och haft ledande positioner i olika föreningar och politiska uppdrag. Arbetet med det samiska språket har följt som en röd tråd genom hennes yrkeskarriär och hon har varit en god förebild både i sin yrkesverksamhet och som kvinna. 

Nya undervisningsmetoder
Parallellt med att undervisa elever och studenter har hon bidragit till förändringar av både undervisningsmetoder och själva utbildningssystemet. Hon har gett ut läroboksserien Eatnigiella tillsammans med Kirsten Pope, och böcker med ordlekar, rim, ramsor och inlärningslekar. På senare år har hon även publicerat ett par böcker om och med samiska ordspråk. Totalt har hon medverkat i över 40 böcker.

Egna vägar
Máret Sárá är en person som vågat gå sina egna vägar. Hon har under hela sitt liv varit drivande både yrkesmässigt som pedagog, journalist och författare men även språkpolitiskt. Máret Sáras breda arbete med det samiska språket gör henne till en värdig mottagare av Gollegiella, anser bedömningskommittén. 

  • Lajla Mattsson Magga:

Lajla Mattsson Magga är född 1942 i Kall i Jämtland, Sverige, bor sedan många år i Kautokeino, Norge. Arbetet med att bevara, lära ut och utveckla det sydsamiska språket har sedan universitetstiden varit fokus i både hennes yrkesverksamma och privata liv. Hennes verksamhetsområde är brett och spänner över både skönlitteratur och facklitteratur, översättningar, undervisning, examination, insamling av språkmaterial och ortnamn och inte minst arbete med sydsamiska ordböcker.

Pedagog och författare
Lajla Mattson Magga har under lång tid arbetat som lärare och examinator i sydsamiska.  1984 publicerades hennes första bok Maahke ryöknie som sedan följts av andra läroböcker och barnböcker. Nu deltar hon i arbetet med en ny översättning av bibeln till sydsamiska parallellt med att hon arbetar med en sydsamisk grammatikbok. Hennes största insats inom språkområdet är arbetet med de två ordböckerna Åarjelsaemien-daaroen baakoegärjä/Sydsamisk-norsk ordbok (med Knut Bergsland som medförfattare) och Norsk-sydsamisk ordbok/ Daaroen-åarjelsamien baakogærja.

Språkinspiratör
Lajla Mattson Magga har under hela sitt liv bidragit med ett gediget engagemang för det sydsamiska språkarbetet, vilket gör henne till en viktig språkinspiratör och en värdig mottagare av Gollegiella, skriver bedömningskommittén i sin motivering.


© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-06-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?