måndag 28 november 2022

Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká vatteduvvá 2022

Viesajdiddje, organisasjåvnå, institusjåvnå ja fábmudagá Vuonan, Svierigin, Suoman ja Gárjjelin máhtti giellaguddnebálkkákandidáhtav nammadit  jagen 2022. Oajvvada ja tjielggi tjálalattjat gev sidá guddnebálkká-vuojtten, ale ienebuv tjále gå guokta biele.

GÅLLEGIELLA – Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká galggá vatteduvvat lågåt bále tjaktjadálven 2022 Svierigin, sámeminisstarij ja sámediggepresidentaj jahkásasj tjåhkanimen. Giellaguddnebálkká vatteduvvá aktugattjajda jali  organisasjåvnåjda gudi li åvdedam sámegielajt Vuonan, Svierigin, Suoman jali Gárjjelin.

Giellaguddnebálká ulmme

Giellaguddnebálkká galggá viehkken årrot åvdedittjat, åvddånahtátjit jali várjjalittjat sámegielajt Vuonan, Svierigin, Suoman ja Gárjjelin.

Gut máhttá guddnebálkáv oadtjot?

Giellaguddnebálkká máhttá vatteduvvat aktugattjajda, juohkusijda, organisasjåvnåjda, siebrijda ja institusjåvnåjda gudi li ájnas dagov dahkam åvdedittjat, åvddånahtátjit jali várjjalittjat sámegielajt tjálalattjat, njálmálattjat jali ietjá láhkáj. Gájklágásj álggaga ma åvdedi  sámegielav vieleduvvi. Guddnebálkká máhttá lahkkálakkoj juogeduvvat.

Oajvvada kandidáhtav!

Viesajdiddje, organisasjåvnå, institusjåvnå ja fábmudagá Vuonan, Svierigin, Suoman ja Gárjjelin máhtti giellaguddnebálkkákandidáhtav nammadit  jagen 2022. Oajvvada ja tjielggi tjálalattjat gev sidá guddnebálkkávuojtten, ale ienebuv tjále gå guokta biele. Oajvvadus galggá árvustallamrádáj jåvsådit maŋemusát 07.08.2022.
Adrässa:

            gollegiella@sametinget.se

            Gollegiella
            Sametinget
            Box 90
            SE-981 22 Giron/Kiruna


Tjále jali skuola jus dujna li gatjálvisá:

Anita Kitok,
árvustallamráde tjálle 
anita.kitok@sametinget.se 
+46 (0)980-681 98

 

Gållegiella – Nuorttarijkaj sáme giellaguddnebálkká l ásaduvvam sámeminisstarijs ja sámediggepresidentajs Vuonan, Svierigin ja Suoman. Guddnebálkká vatteduvvá fert nuppát jage, 2004 rájes. Giellaguddnebálká vuojtte oadtju 15 000 euro.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2022-06-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?