söndag 21 juli 2024

Cesiumbearráigeahču prográmma heaittihuvvo

Biebmogálvodoaimmahaga bearráigeahčču 1996 Tjernobyllihkohisvuođa váikkuhusain galgá dál heaittihuvvot. Dás duohko lea boazoealáhusa ja njuovahagaid duohken fuolahit ahte bohccobiergu mii lea nuoskkiduvvon cesiumain badjel 137 Cs- meari ii vuvdojuvvo márkanis.

 

Biebmogálvodoaimmahat áigu heaittihit radioaktiivvalaš cesiumbearráigeahču bohccobierggus. Suoidnemánu 2022 heaittihuvvo bearráigeahčču. Dat II mearkkaš ahte ii leat šat dárbu iskat cesiummeriid muhto dás duohko lea ealáhusa iežas ja njuovahagaid ovddasvástádus váras atnit ahte bohccobiergu mas lea eambbo cesium go 137 Cs (dahje 1500 Bq/gilos) ii galgga vuvdojuvvot márkanis.

Sámediggi lea ráhkadeame rávvagiid gos ja goas bohccobierggu berre iskat (sullii seammaládje go dál leat dahkan Biebmogálvodoaimmahaga prográmmas). Dát rávvagat galget hábmejuvvot seammaládje go Biebmogálvodoaimmahaga dálá iskkusplána lea (mielddus 2 jahkásaš bearráigeahččomearrádusas).

Nugo ovdal de fállá Sámediggi veahki jus šaddá dárbu mihtidit cesiuma ealli bohccuin ja njuovahagas, ja máksá daid biergoiskosiid mat gáibiduvvojit vai dáhkida ahte cesiumrádji dollojuvvo.

Sámediggi boahtá ain leat vásttolaš buktit rávvagiid ja doaibmabijuid (vuosttažettiin biebmama birra ovdal njuovadeami), ja goasttidit dárbbašlaš bijuid maiguin unnida vára ahte bohccuin mat sáddejuvvojit njuovahahkii lea ilá olu cesium.

Ođđa rutiinnat:

  • Rádji bisuhuvvo 1500 Bq 137Cs gilos bohccobierggus.
  • Biergobuvttadeaddji ja njuovahagat leat dás duohko vásttolaččat.
  • Sámediggi ráhkada doaibmabijuid njuolggadusaid, nugo biebmamii, mihtideapmái ja iskosiid váldimii, ja máksá daid goluid mat čuožžilit dáid bijuid dihte.
Visar sidorna 1 till 20 ( av 32 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-03-31

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?