torsdag 25 juli 2024
Sámedikkepresidænnta Håkan Jonsson, Silje Karine Muotka ja Tuomas Aslak Juuso.

Nasjonálalasj ja rijkkagasskasasj giellavahkko 2021

Giellavahkko ásaduvvá guolmát jage maŋŋeláhkkuj, ja la sjaddam jahkásasj ávvudallam sáme gielajs. Giellavahkko la aktisasj åvdedibme tjalmostittjat sáme gielajt, ja la aktisasjbarggo sámedikkij gaskan Vuonan, Svierigin ja Suoman.

Ulmme giellavahkujn la tjalmostit sáme gielajt almulattjat, lasedit máhtudagáv sáme gielajda ja låggŋit gielaj árvov. Sámedikke Vuonan, Svierigin ja Suoman sávvi sáme giela galggi vuojnnut, gullut ja aneduvvat juohkka sebrudaksuorgen giellavahkon.

- Dá vahko galggi mijá sáme giela vuojnnut ja gullut sebrudagán. Lip mihá valjesvuodav dåjmajs rijkav miehtáj, javllá sámedikkepresidænnta Silje Karine Muotka.

Duoddi sån la ávon gå stuoráp aktera dagu Avinor, Tine, Freia, Wideroe ja Circle K oassálasstij tjalmostimen sáme gielajs duon dán láhkáj.

- Ávvodåbddo gullu gå stuoráp aktera li åvddågåvven ja vuosedij gæjnov ja tjalmostij sáme gielajt almulattjat, javllá sámedikkepresidænnta Silje Karine Muotka.

Giellavahkko la lasedum jages jahkáj, ja sihke suohkana, sáme institusjåvnå, bájkálasj ja nasjonálalasj aktera ja ájnegis ulmutja viehkedi tjalmostit sáme gielajt dá vahkov.

Stivrrabáhkojådediddje Svierigin, Håkan Jonsson javllá bisodit sáme gielajt la ájnas sáme álmmugij ja bisodibmáj sáme kultuvras.

- Giellavahkko la sjaddam dáhpe mij la boahtám bátsátjit, ja la ájnas ávvudallam sáme gielajs. Berustahtek máhtudakdáses, tjadná giela mijáv aktij ja dahká aktijvuodav gaskanimme, javllá Håkan Jonsson gut la stivrrabáhkojådediddje Sámedikken Svierigin.

Sámedikkepresidænnta Suoman, Tuomas Aslak Juuso ávttji gájkajt oassálasstet tjalmostibmáj sáme gielajs dá vahko, sihke oassálasstemin dåjmajda ja sosiála media tjadá.

- Giellavahkko la sierralágásj buorre máhttelisvuohta tjalmostit sáme gielajt, doajvov oajválattja ja aktera nuorttarijkalasj rijkajn adni sámegielav ietjasa doajmmaj hiebalgis láhkáj giellavahkon, javllá sámedikkepresidænnta Tuomas Aslak Juuso.


Sámegielaj birra:

Gávnnuji 11 sámegiela sáme årrumguovlojn. Rijkagasskasasj aktijvuodan li gájk sámegiella ájtedum, duodaj ájtedum jali vargga gáhtum giela.
 
Sámij árbbedábálasj årromguovlo lij oasse Vuonas, Svierigis, Suomas ja Ruossja. Guoládagás nuorttalulles gitta Engerdalaj oarjje-Vuonan ja Idreij oarjje-Svierigin. Dat guovllo gåhtjoduvvá sámegiellaj Sábmen. Da giela ma ienemus aneduvvi Vuonan uddni li nuorttasámegiella, julevsámegiella ja oarjjelsámegiella. Bihtámsámegiella, ubbmemsámegiella ja lullesámegiella li ælládahttemin Vuonan.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-10-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?