fredag 15 december 2017
Anne Nuorgam, Aili Keskitalo, Jos? Manuel Barroso och Lars-Anders Baer
I november 2006 uppvaktade Sametingen i Norden den europeiska kommissionen för att uppmärksamma samerna som urfolk i EU-systemet. Här med kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Foto: European Community, 2006.

Programperioden 2007-2013

Den nya perioden innebär ett flertal förändringar. Genom att nya länder blivit medlemmar i EU har behoven och medelsfördelningen förändrats. Sju programtyper har blivit fyra.
Mål 2
För samernas del innebär det att Mål 1 försvinner. Vissa möjligheter att söka medel från Mål 2 till samiska projekt finns, men då konkurrerar man med andra projektaktörer. NUTEK är förvaltningsmyndighet för Mål 2. Sametinget har på nationell nivå inte fått gehör för predestinerade medel till samisk näringslivsutveckling i Mål 2. Detta är en tillbakagång jämfört med förra strukturfondsperioden då vi hade egna medel och egna beslutsgrupper. Sametinget är endast garanterat plats i det så kallade strukturfonds-partnerskapet som ska prioritera mellan projekten.

Landsbygdsprogrammet
Mål 1 ersätts till viss del av Landsbygdsprogrammet, som dock inte räknas som ett strukturfondsprogram. Sametinget har en egen genomförandestrategi. Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet och Sametinget är en av stödmyndigheterna. Läs mer genom att klicka på länken till höger.

Interreg
Interreg-programmen har ur EU-perspektiv blivit framgångsrika. Det gränsöverskridande Interreg-programmet som berör samerna lever vidare och täcker ett större område. Även Västerbotten ingår nu i det område som omfattas av Interreg. Det samiska området är ett sammanhållet delprogram kallat Interreg IV A Nord Sápmi.
© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2008-08-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

 

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?