tisdag 19 oktober 2021

Efter anmälan (lulesamiska)

Válljimsiebrreráde giehtadallagoahtá diedádusáv 2025 Sámediggeválljima hárráj maŋŋel gå vuododim ållestjåhkanibme l årrum ja ådå válljimsiebrráde l válljidum bårggemáno 2021 maŋegietjen. Ájgen gitta basádismáno 15.b. 2024 de válljimsiebrreráde gárvvi guodedum diedádusájt ja rávkká ållestimev jus la dárbulasj.

Gålmmå fábmudagá aktijbarggi; Sámedikke válljimsiebrreráde, Norrbottena lenastivrra ja Válljimfábmudahka. Gájka hähttuji tjuovvot Sametingslagen (1992:1433) kap 3. Val till Sametinget

Sámedikke váljjimsiebrreráde galggá maŋemusát basádismáno 15.b. jagen Sámediggeválljima åvddåla mierredit gasskabåddåsasj sámejienastimlågov. Brevav märrádusá hárráj oadtju goappátjagá gut la tjáledum jienastimlågon ja gut oadtju hilgudisáv.

Válljimsiebrreráde märrádusá maŋŋela gasskabåddåsasj sámejiednastimlågo hárráj de galggá gasskabåddåsasj sámejienastimlåhko gávnnut gehtjadibmáj basádismáno 15.b. –javllamáno 15.b. ájgen nåv gåk Válljimfábmudahka mierret maŋŋel gå l rádedam Sámedikkjn. Gasskabåddåsasj sámejienastimlåhko almoduvvá gehtjadibmáj gålmmålåk bájkijn Sámeednamin ja Svierigin.

Ulmutja gudi li hilgudisáv oadtjum bessi märrádusáv gujddit. Gut la tjáledum  sámejienastimlågon bässá gujddit ietjá ulmutjav gut la tjáledum sámejienastimlågon. Gujddim rájaduvvá lenastivrraj gånnå Sámedigge l biejadum. Dálásj ájge l Norrbottena Lenastivrra.

Norrbottena lenastivrra giehtadallá rabás tjåhkanimen máhttelis gujddimássjijt guovvamáno 15.b. válljimjage. Válljimsiebrreráde dan maŋŋela mierret stuoves sámejienastimlågov lenastivra märrádusá maŋŋela. Dagáduvvá maŋemusát sjnjuktjamáno1.b. válljimjagen.

Válljimfábmudahka dan maŋŋela gárvvidahtjá rádjusijt Sámediggeválljima hárráj.

Sámediggeválljim 2025 jagen la goalmát ájllega moarmesmánon – d.j. moarmesmáno 18.b. 2025.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-06-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?