söndag 14 juli 2024

Interreg Aurora

Interregprogrammet för programperioden 2021-2027 har fått namnet Interreg Aurora. 

Geografiskt område

Interreg Aurora-programmet omfattar följande regioner:

  • Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (+Idre), Västernorrland
  • Finland: Lappland, Österbotten
  • Norge: Nordland, Troms och Finnmark

Syfte

Det övergripande syftet med Interreg Aurora är att uppmuntra gränsöverskridande samarbete för att stärka programområdets konkurrenskraft, hållbarhet och attraktionskraft genom social inkludering, digitalisering och grön omställning.

För Sápmi är programmet viktigt för att bevara och utveckla samisk kultur, samiska näringar och samiska språk.

Forskning, utveckling och innovation

Det finns ett flertal forskningsinstitut och institutioner för högre utbildning inom området. Dessa påverkar både större och mindre samhällen. Genom digitalisering kan regionen motverka de långa avstånden och delta i kunskapsutvecklingen med andra forskningsaktörer.

De samiska forskningsinstitutionerna är små med begränsade resurser och kapacitet, men med stor kompetens gällande samiskt samhälle, näringar, språk, miljövetenskap och samiskt hantverk. Ett flertal nationella universitet bedriver forskning som berör samer och samiska förhållanden. Oavsett behöver de samiska forskningsinstitutionerna stärkas.

Entreprenörskap

99 procent av företagen i Aurora-området är små, med mindre än 50 anställda. En stor andel av de små företagen har inga anställda alls. Här är det viktigt med produktutveckling, kompetensutveckling och nya idéer och företagen behöver stärkas och uppmuntras för att öka sin konkurrenskraft och sitt samarbete med andra företag. Nya näringar, nya affärsmodeller, kvinnlig företagsamhet och mångfald behöver uppmuntras.

De flesta samiska företag är mikro-företag. Statistik saknas rörande samiskt näringsliv. Traditionella sysselsättningar är renskötsel, fiske, duodji och gårdsbruk i vissa områden.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-01-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?