söndag 23 juni 2024

Samiska företagares möjligheter till coronastöd är orättvisa

Sametingets näringsnämnd har vid flera tillfällen påtalat behovet av ett särskilt ekonomiskt stöd för samiska företagare på grund av den pågående pandemin. Men det finns fortfarande inte något corona-stöd som utgår från de samiska företagens villkor.

(Prm 2021-05-12)

Trots två olika hemställan till näringsdepartementet och både telefonsamtal och e-post till näringsdepartementets handläggare så har näringsnämnden inte fått gehör. Det finns fortfarande inte något corona-stöd som utgår från de samiska företagens villkor.

Detta går i strid både med regeringsformens formuleringar (1 kap, 2§) att det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samhällsliv ska främjas och OECD:s rapport om hur samerna ska involveras i regional utveckling i Sverige för att få mer inflytande över sin egen samhällsutveckling. En av de viktigaste rekommendationerna handlar om att åtgärda hinder i regelverk och ekonomiska förutsättningar för samiska företag.

Det märkliga är att coronastöd har fördelats till samiska kulturföretag via Sametinget, medan andra samiska näringsföretag har lämnats utanför. Det gäller till exempel företag vars verksamhet är säsongsbetonad. De befintliga coronastöden tar ingen hänsyn till att samiska företag ofta bedriver en diversifierad verksamhet. Ett annat problem är definitionen av samisk kultur. Exempelvis kan inte ett samiskt turistföretag, en samisk restaurang eller ett förädlingsföretag söka kulturmedel från Sametinget.

Detta skapar en orättvis situation och orättvisa villkor mellan samiska företagare.

Stefan Mikaelsson, näringsnämndens ordförande, säger:

—För mig är det obegripligt att näringsdepartementet osynliggör de samiska näringarna och vägrar att inrätta ett särskilt ekonomiskt stöd för de samiska näringsföretagen. Många av dessa företag går på knäna idag och kämpar nu för sin överlevnad.

Kontakt:

Stefan Mikaelsson, näringsnämndens ordförande
070-223 34 62
stefan.mikaelsson@sametinget.se

Ingela Nilsson, näringslivschef på Sametinget

063-15 08 75
ingela.nilsson@sametinget.se

 

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-09-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?