onsdag 16 juni 2021
valnämndens vice ordförande Elisabeth Kråik

Sámediggeválggat koronaheivehuvvon válgabáikkiin

Dál leat 24 válgabáikki, Gárasavvona rájes gitta Göteborgii, válbmas váldit vuostá jienasteddjiid koronaheivehuvvon válgalanjain.

Válgabargit áigot fuolahit ahte jienasteaddjit sáhttet boahtit válgabáikái ja doppe vuolgit sihkkaris vuogi mielde. Doppe gos lea vejolaš lea boađáhat sierra uvssas, ja olggosgeaidnu maid sierra. Olbmot galget beassat lihkadit nu koronasihkkarit go vejolaš. Jus šaddá vuordit, de galgá leat vejolaš doallat gaskka.

Iežá njoammunsuddjemat leat:

  • Giehtasprihta, njálbmesuodji ja plastihkkahánskát jienasteddjiide.
  • Válgabargiin lea sihke njálbmesuodji ja visiira.
  • Válgahiŋgalat buhtistuvvojit desinfekšuvdnaávdnasiiguin juohke jienasteaddji maŋis, ja nu maiddái beavddit jnv.

Dábálaččat láve Sámediggi guossohit gáfe jienasteddjiide válgabáikkis, muhto dán jagi ii šatta nu.

- Dáid válggaid oktavuođas leat mii olu šaddan ráđđádallat Norrbotten Njoammunsuodjalandoaimmahagain. Mii leat maiddái ožžon rávvagiid álbmotjienastemiid bokte mat leat leamaš koronapandemiija oktavuođas. Visot dát galget veahkehit min lágidit sihkkaris sámediggeválggaid ja láhčit korona-heivehuvvon válgabáikkiid, lohká válgalávdegotti várreságadoalli Elisabeth Kråik.

- Dál ávžžuhan buohkaid jienastit sámediggeválggain miessemánu 16 beaivvi!

Sámediggeválggain sáhtát jienastit válgabáikkis dahje reivve bokte. Muitte fal buori áiggis sáddet iežat reivejiena boastta mielde, ja maŋemus mearis miessemánu 16 beaivvi vai dat olle lohkkot ja dohkkehuvvot jienaid lohkamis.

Váldde oktavuođa:

Elisabeth Kråik, válgalávdegotti várreságadoalli
070-829 39 75
elisabeth.kraik@telia.com


 

Sparat!
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-05-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?