torsdag 25 juli 2024

Sámediggeválggat 2021

Dás leat dieđut dunnje geas lea jienastanvuoigatvuohta ja gii áiggut jienastit Sámediggeválggain miessemánu 16 beaivvi 2021.

Reivejienas Sámediggeválggain:

Válgaeiseváldi sádde válgabáhpiriid ja jienastangoartta boastta mielde sulli mánu ovdal válggaid. Buohkat geas lea jienastanvuoigatvuohta ja leat mielde dan loahpalaš jienastuslogus ožžot dán reivve Válgaeiseválddis.

Dán reivves lea jienastangoartta, jienastanlihput, jienastankonvoluhta, konvoluhta ja diehtu dunnje got don dagat go galggat jienastit. Dakkaviđe go oaččut dan reivve de sáhtát jienastit reivve bokte. Nu ahte du jienastat ii hilgoduvvo de fertet sáddet du jiena maŋimusat válgabeaivvi.

Jus leat olgoriikas de don fertet sáddet du jiena áiggil, nu ahte du jienastat olle jienastanlohkamii. Jienastanlohkan álggahuvvo 24át beaivvi miessemánus.

Don dárbbašat válgabáhpiriid ja maid guokte vihtana, geat leaba badjel 18 jagi. Soai galgaba vihtanastit ahte don leat jienastan ieš. Soai galgaba leahkit mielde go bijat jienastaga jienastankonvoluhtii, muhto don it dárbbaš vuosehit maid don jienastat.

 

 

Jienastit jienastanbáikkis válgabeaivvi

Jus don galggat jienastit jienastanbáikkis válgabeaivvi de don dárbbašat váldit mielde identiteahta duođastusa ja jienastangoartta. Jus dus ii leat identiteahta duođastus de soamis sáhttá duođastit du identiteahtta, muhto son ferte de vuosehit iežas identiteahta duođastusa.

Jus don vajálduhtat dahje láhpát jienastangoartta de don sáhtát oažžut ođđa jienastangoartta jietnavuostávaldis. Jienastanbáikkis leat eanet jienastankonvoluhttat ja jienastanlihput.

Jietnavuostáiváldi sádde du jienastaga ja jienastangoartta Norrbottena leanastivrii. Doppe sii merkejit jienastuslohkui ahte leat jienastan ja lohket du jienastaga.

 

 

Válgalanjat 

Visar sidorna 1 till 20 ( av 44 )
«123»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-05-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?