torsdag 25 juli 2024

Årets lägesrapport över de samiska språken

Sametinget överlämnar nu den elfte lägesrapporten över de samiska språken i Sverige till regeringen. Årets lägesrapport beskriver Sametingets arbete med förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken, utbildningssituationen samt det fortsatta gränsöverskridande språksamarbetet.

Samiskt språkcentrum har i årets lägesrapport särskilt uppmärksammat regeringsuppdraget att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.

- Handlingsprogrammet har identifierat åtgärder som är nödvändiga för att utveckla och bevara de samiska språken. Vid överlämningen uppmanade Sametinget regeringen att fastställa handlingsprogrammet och vidta åtgärder så att de samiska språken blir levande och välmående språk som värdesätts i samhället, säger Lars Miguel Utsi språknämndens ordförande.

Ett annat fokusområde som Samiskt språkcentrum återkommande uppmärksammat i lägesrapporterna är de brister som finns inom utbildningskedjan. Under detta år har de påtalade bristerna förstärkts ytterligare genom ett öppet brev som Sametinget mottagit från samiska föräldrar som betonar att barn och elever behöver en god samisk språkmiljö för att utvecklas till samiska förstaspråkstalare.

- Utbildningssituationen är allvarlig och Samiskt språkcentrum konstaterar att samiska föräldrar har högre förväntningar och ambitioner vad gäller samiska språken i förskola och skola än vad som erbjuds idag, säger Sylvia Sparrock och Ingegerd Vannar, arbetsledare på Samiskt språkcentrum.

I årets rapport uppmärksammas även det språkliga gränsöverskridande samarbetet mellan sametingen i Finland, Norge och Sverige, Norge och Finland som omfattar språknormering, språkvård och Giellavahkku (språkveckan) som initierades under FN:s internationella urfolksspråkår 2019. Ett viktigt framtida samarbetsområde är det internationella urfolksspråkdecenniet IDIL 2022–2032 som kommer att innebära ett intensivt och utmanande arbete för att lyfta och stärka de samiska språken i olika avseenden.

För mer information:

Sylvia Sparrock, arbetsledare på Samiskt språkcentrum,
tel 063-150 856

Ingegerd Vannar, arbetsledare på Samiskt språkcentrum,
tel 0980-780 29

 

Lars Miguel Utsi, Sametingets språknämnds ordförande,
tel 0980-681 90

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-03-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?