söndag 17 oktober 2021

Sámi álbmotdearvvašvuođa iskkadeapmi

Dál lea vuosttaš stuora sámi álbmotdearvvašvuođaiskkadeapmi álgán Ruoŧa bealde! Vahkku 8:s sáddii Sámediggi ja Ubmi universitehta reivve goasii 10 000 olbmui.

Álbmotdearvvašvuođa iskkadeamis čielggaduvvojit sámiid dearvvašvuođa- ja eallineavttuid, ja lea Ubmi universitehta mii čađaha iskkadeami Sámedikki gohččuma mielde. Dát iskkadeapmi lea stuorimus dán rádjái Ruoŧas.

Iskkadeamis vástidit oasseváldit sihke rumašlaš ja psyhkalaš dearvvašvuođa ja eallineavttuid birra. Vástádusat leat anonymat, ja boađus almmuhuvvo 2021 mielde. Galgá maid ásahuvvot stivrenjoavku mii oažžu Sámedikkis mandáhta, ja iežá dutkit sáhttet ohcat oažžut geavahit materiála viidáset dutkamušaide.

Dutki guovttos Jon Petter Stoor ja Miguel San Sebastián, geat bargaba Epidemiologia ja globála dearvvašvuođa ossodagas, leigga juo álgán plánet vuogádaga got sámi dearvvašvuođa sáhttá čuovvut, go Sámediggi válddii sudnuin oktavuođa. Jearaldat lei got sáhttit čađahit ráđđehusgohččosa Ruoŧa ođđa iešsoardima ja psyhkalaš buohcama eastadeami plána ektui. Go maiddái Álbmotdearvvašvuođaeiseváldi čájehii beroštumi dása, de ii lean go álggahit guorahallama.

Ruoŧa álbmotdearvvašvuođa-iskkusskovvi lea sáddejuvvon 120 000 ruoŧelažžii.

Lea SCB mii čohkke ja buohtalastá vástádusaid. Oassálastin lea eaktodáhtolaš, ja don leat anonyma go bohtosat ovdanbiddjojit. Buohkain geat barget iskkademiin lea jávohisgeasku.

Eanet dieđuid sámegillii ja ruoŧagillii gávnnat Samisk hälsa på lika villkor (umu.se)

Rabas digitála seminára lágiduvvo njukčamánu 3 beaivvi dii. 12.00-13.00 ovttasráđiid Várdduoin. Dáppe gávnnat dieđuid dan birra: Lunchseminarium - Samisk hälsa på lika villkor (umu.se)

 

Váldde oktavuođa
Jon Petter Stoor
Psykologa
Dutki/váldodutkanassisteanta
090-786 58 63
petter.stoor@umu.se

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-03-05

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?