lördag 25 september 2021

Samisk folkhälsoundersökning

Nu är den första stora samiska folkhälsoundersökningen på svensk sida i gång! Ett brev har gått ut från Sametinget och Umeå universitet under v. 8 2021 till nästan 10 000 personer. 

Folkhälsoundersökningen är en undersökning av samers hälsa och livsvillkor som genomförs av forskare vid Umeå universitet på uppdrag av Sametinget. Studien blir den största i sitt slag i Sverige.

I enkäten får deltagarna svara på frågor om både sin kroppsliga och psykiska hälsa och livsvillkor. Svaren kommer att bli anonymiseras och publiceras senare under 2021. Dessutom kommer det etableras en styrgrupp för materialet, med mandat från Sametinget, där andra forskare ska kunna ansöka om att få tillgång till materialet för vidare forskning.

Forskarna Jon Petter Stoor och Miguel San Sebastián, båda vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, hade redan påbörjat planeringen av ett system för att följa samisk hälsa, när de kontaktades av Sametinget. Det gällde en förfrågan om att genomföra ett regeringsuppdrag inför den nya svenska planen för suicidprevention och psykisk ohälsa. När även Folkhälsomyndigheten visade intresse av att medverka, kunde studien bli verklighet.

Det kan vara av intresse att veta att den svenska folkhälsoenkäten skickats ut till 120 000 svenskar ungefär samtidigt. 

Det är SCB som hanterar utskick, insamling och sammanställer svaren. Det är frivilligt att delta och du är anonym när resultaten redovisas. Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt.

Mer information på samiska språk och svenska finns på Samisk hälsa på lika villkor (umu.se)

Ett öppet digitalt seminarium hålls onsdagen den 3 mars kl. 12.00-13.00 i samarbete med Várdduo. Här finns information om hur du kan delta: Lunchseminarium - Samisk hälsa på lika villkor (umu.se)

 

För mer information, kontakta gärna
Jon Petter Stoor
Leg. Psykolog
Forskare/förste forskningsassistent
090-786 58 63
petter.stoor@umu.se

 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-03-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?