lördag 20 juli 2024
Riikkabeaivvi nubbi várreságadoalli Lotta Johnsson Fornarve ja Sámedikki ságadoalli Paulus Kuoljok. Govven: Anders Löwdin ja Marie Enoksson (fotomontáša).

Ságadolliid čoahkkin demokratiijii buorrin

Guovvamánu 17 beaivvi 2021 doalai riikkabeaivvi nubbi várreságadoalli Lotta Johnsson Fornarve digitála čoahkkima Sámedikki ságadolliin Paulus Kuoljokiin, ja lávdegoddeságadolliiguin Marita Stinnerbomain, Ingrid Ingain ja Johanna Njaitain. Dát čoahkkin lei oassin demokratiija 100-jagi ávvudeamis maid ávvudit 2021:s

Ságadolliid čoahkkin galggai rievtti mielde dollot Jåhkåmåhkes guovvamánu 18 beaivvi, muhto pandemiija geažil dollui čoahkkin baicca digitála hámis. Čoahkkimii serve riikkabeaivvi nubbe várreságadoalli, Sámedikki ságadoalli ja golbma lávdegoddeságadoalli čalmmustahttin dihte sin ovddasvástádussurggiid. Čoahkkima ulbmil lei fuomášuhttit demokratiijaáššiid, eareliiggánit Sámedikki barggus.

- Mii ságasteimmet demokráhtalaš eavttuid birra Sámedikki ektui ja Sámedikki politihkkáriid ektui. Sámedikki ovddasteaddjit cuigejedje ahte olu sámepolitihkalaš áššiid livččii vejolaš čoavdit jus beare Sámediggi oččošii ovddasvástádusa ja resurssaid daid gieđahallat. Okta ovdamearka lea ee. ahte máŋga sámi guoskevaš kulturášši lea biddjon ruoŧa ásahusaid vuollái, muitala Paulus Kuoljok.

Digitála čoahkkin lágiduvvui oassin demokratiija 100-jagiávvudeamis mii lea 2021:s. Ávvudeapmi čalmmustahttá ahte lea 100 jagi áigi dan rájes go nissonolbmot ja dievdoolbmot ožžo dábálaš ja seammaárvosaš jienastanvuoigatvuođa Ruoŧas, ja leat máŋga aktevrra riikkas mat fuomášuhttet demokratiija iešguđet láhkai.

- Parlameantan Ruoŧas livččii lunddolaš ahte ásahuvvoše ovttasbargovuogit gaskal Sámedikki ja Riikkabeaivvi, nanne Kuoljok.

2020:s ja 2021:s čađaha ráđđehus ee. našuvnnalaš áŋgiruššama "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" (Demokratiija 100 jagi – nana demokratiija čohkken) sihkkarastin dihte ealli ja ceavzilis boahttevaš demokratiija. Sámediggi lea maiddái ožžon ráđđehusas bargogohččosa mas galgá nannet sámiid beroštumiid ja vejolašvuođaid aktiivvalaččat oassálastit demokratiijas, ja galgá eareliiggánit deattuhit nuorra sápmelaččaid sajádaga.

Váldde oktavuođa:
070-322 83 01
paulus.kuoljok@sametinget.se

Visar sidorna 21 till 40 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-02-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?