onsdag 30 november 2022
Fredrik Österling
Fredrik Österling. Govven: Kate Hearne.

Österling ođđa hálddahushoavda

Guhkes rekrutterenproseassa lea dál loahpahuvvon, ja Sámedikkis lea viimmat ođđa hálddahushoavda maŋŋelgo Anja Taube manai ealáhahkii čakčat. Ođđa hoavdda namma lea Fredrik Österling, son lea Jielleváris eret ja lea bajásšaddan Duortnosleagis ja Parisas.

Dál bargá Österling hoavdan Helsingborgga Konseartaviesus ja Symfoniorkesteris. Son lea máŋggaid jagiid bargan hoavdavirggiin musihkkamáilmmis, ja lea leamaš guorahallin Gonagaslaš Operas ja Dáiddárlávdegottis. Gaskal 2004-2006 barggai Fredrik Österling guorahallin Kulturdepartemeanttas.

Dál álgá ođđa hástalus – namalassii ovdánahttit Sámedikki. 2019:s geigii Helsingborg gávpot Österlingii ja symfoniorkesterii bálkkašumi go lea ”fanahallan rájiid das got kultuvra sáhttá oassálastit ja jođihit servodatdigaštallama seailovašvuođaáššiin”. Juste dálkkádat ja seailovašvuohta leat dakkár áššit main Fredrik berošta. Seammá son sáhttá fanahallat maiddái Sámedikki rájiid?

Fredika lohket geabbilis, doaimmalaš ja fuolalaš jođiheaddjin. Vaikko son lea nu guhká bargan musihkain, de atná son ávvira iežas sámi duogážis.

- Lea olu ja dehálaš áššit maiguin bargagoađán – historjá bidjá stuora gáibádusaid. Hálddahushoavdan lea deháleamos ámmát maid goassege lean váldán, maiddái daningo sámi servodatáššit gusket čiekŋalit munnje persovnnalaš dásis, čilge Fredrik Österling.

Sámediggi lea viiddis ja máŋggabealat doaibma mas leat sullii 50 bargi, ja dasa lassin sierra politihkalaš orgánat. Stivraságadoalli Per-Olof Nutti lea duhtavaš rekrutteremiin. Sámedikki stivra lea ovttamielalaččat mearridan virgádit Fredrik Österling dehálaš hálddahushoavdavirgái.

- Mii jáhkkit ahte Fredrik Österling sáhttá buktit min doibmii ođđa perspektiivvaid, lohká stivraságadoalli Per-Olof Nutti. Mii sávvat sutnje buresboahtima Sámediggái ja Sápmái, ja sávvat buori ovttasbarggu sihke politihkkáriiguin ja hálddahusbargiiguin!

Fredrik fárre Skånes Gironii geasset ja son álgá virgái borgemánu 1 beaivvi 2021.

Váldde oktavuođa

Per-Olof Nutti, stivraságadoalli
Tel. 070-376 31 12

Fredrik Österling, ođđa hálddahushoavda
Tel. 070-569 17 65

 

Visar sidorna 21 till 40 ( av 220 )
© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2021-02-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?