fredag 12 april 2024

Utlysning av medel till samebyar för arbete med klimatanpassning

Sametinget söker en intresserad sameby som vill upprätta en klimat- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan för klimatanpassning. Sametinget söker även samebyar som genomfört klimat- och sårbarhetsanalyser och nu vill fördjupa dessa.

I enlighet med Sametingets handlingsplan för klimatanpassning, vill Sametinget fortsatt erbjuda stöd till samebyar i arbetet med att ta fram klimat- och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning.

Sametinget söker därför:

• en intresserad sameby som vill upprätta en klimat- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan för klimatanpassning,

• samebyar som genomfört klimat- och sårbarhetsanalyser och nu vill fördjupa dessa.

Syfte

Syftet med arbetet att upprätta klimat- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan för klimatanpassning är att få fram en samlad bild över hur förändringar av klimatet påverkar förutsättningarna för renskötseln i samebyn, identifiera problem och analysera möjliga förslag till åtgärder.

Syftet med arbetet att fördjupa samebyns befintliga handlingsplan för klimatanpassning är att ge de samebyar som gjort analyser möjlighet till fördjupning av områden de inte behandlat i tidigare analyser, samt ge möjlighet till övning i arbetet med att göra analyser.

Arbetet bedrivs i samarbete med länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Dalarna samt SMHI.

Bakgrund

Fyra samebyar deltog under 2018 i ett pilotprojekt där klimat- och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning arbetades fram. Efter pilotprojektet har ytterligare tre samebyar i Norrbottens län, fyra samebyar i Jämtland/Dalarnas län samt en sameby i Västerbottens län arbetat med klimat- och sårbarhetsanalyser.

Inför 2024 söker vi nu ytterligare en sameby som vill ingå i arbetet samt samebyar med handlingsplaner för klimatanpassning som vill fördjupa sitt arbete.

Vad innebär projektet att upprätta en handlingsplan?

Målet är få att kunskap om och identifiera konsekvenserna av vad ett förändrat klimat innebär inom er sameby samt upprätta en plan över möjliga lösningar. Analyser av klimatdata ska utföras i RenGIS och redovisas i en handlingsplan som ska vara i rapportform. Arbetet utförs av samebyn själv med stöd under året från Sametinget, länsstyrelsen samt SMHI.

Arbetet ska främst utföras under 2024 och inleds med ett uppstartsmöte i vår där vi går igenom arbetet, därefter lägger ni upp en plan för arbetet som passar er. Ersättning som utgår till samebyn är 150 tkr.

Vad innebär projektet att fördjupa befintlig handlingsplan?

Målet är att fördjupa analysen av områden som inte behandlats i tidigare analyser, samt ge möjlighet till övning i arbetet med att göra analyser. Exempel på bidragsberättigade insatser kan vara framtagande eller utveckling av tidigare gjorda analyser (annat geografisk område, annan klimatdata, annan aktivitet/årstid, utbildning/kunskapshöjning inom samebyn). Fördjupningen ska redovisas skriftligt exempelvis en redogörelse av arbetet eller nytt kapitel i handlingsplanen. Arbetet utförs av samebyn själv med stöd under året från Sametinget, länsstyrelsen samt SMHI. Arbetet ska främst utföras under 2024 och inleds med ett uppstartsmöte där vi går igenom arbetet, därefter lägger ni upp en plan för arbetet som passar er. Respektive sameby kan söka upp till 150 tkr. Slutlig medelstilldelning fastställs av Sametinget efter ansökningstiden och med utgångspunkt från omfattning av samlade ansökningar. Medlen kan användas för att helt eller delvis finansiera insats.

Ansökan

En förutsättning för att genomföra ett projekt är utse att en arbetsgrupp med en ansvarig kontaktperson/projektledare som har huvudansvaret inom samebyn. Ett viktigt underlag i arbetet är RenGIS och en förutsättning är att det finns någon i arbetsgruppen som kan använda verktyget.

Ansökan för handlingsplan ska innehålla:

  • sökande sameby
  • ansvarig projektledare
  • information om utsedd arbetsgrupp och RenGIS-kunnig person finns, samt
  • kort beskrivning av projektet

Ansökan för fördjupning av handlingsplan ska innehålla:

  • sökande sameby
  • ansvarig projektledare
  • beskrivning av projektet med syfte, mål och genomförande

Sametinget gör bedömning och beslutar om urval av och medelstilldelning för samebyar.

Ansökningsblankett finns i högerspalten.

Sista ansökningsdag

Sista dag att skicka in ansökan är 3 april 2024.

Ansökan mailas till anne.walkeapaa@sametinget.se med en kopia till kansli@sametinget.se

Har ni frågor?

Kontakta Anne Walkeapää via e-post anne.walkeapaa@sametinget.se eller per telefon 0980-681 94.

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-03-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?