torsdag 25 juli 2024
Amanda Lind och Per-Olof Nutti
Almedalen 2019. Govas ságastallaba kulturministtar Amanda Lind ja Sámedikki stivraságadoalli Per-Olof Nutti ráđđádallanortnega birra. Láidesteaddjin lei Patricia Fjellgren. Govven: Marie Enoksson

Ráđđádallanortnet boađi boađi

Ráđđehus lea juovlamánu 17 beaivvi 2020 mearridan ovddidit proposišuvnna mas evttoha ođđa ráđđádallanlága dakkár áššiin main sáhttá leat stuora mearkkašupmi sámi álbmogii.

Dát evttohus mearkkaša ahte ráđđehus, stáhta hálddašaneiseválddit, regiovnnat ja gielddat šaddet geatnegasat ráđđádallat sámiiguin dakkár áššiin main lea eareliiggánis mearkkašupmi sidjiide. Ulbmil ráđđádallamiiguin lea ovddidit sámi álbmoga váikkuhanválddi iežaset áššiin.

- Ráđđádallanortnet nanne sámi álbmoga rivttiid beassat ovddidit iežaset oainnu, ja dat lea lávki ovddos sámiid váikkuhanválddi ja oassálastima nannemis sámiide guoskevaš áššiin, lohká kultur- ja demokratiijaministtar Amanda Lind.

Ráđđehusas leat maŋemus jagiid leamaš stuora áigumušat sámi áššiid ektui. Gulahallan Sámedikkiin lea eaktun ja vuođđun sámepolitihka hábmenbarggus. Gulaskuddanvástádusat láhkaevttohussii leat gieđahallon Ráđđehushálddahusas, ja barggu vuolde lea evttohus sajustuvvon Sámedikkis,

- Ráđđádallanortnet lea govttolaš evttohus mii lokte gulahallama ja čielggasindahká got ráđđádallamat galget čađahuvvot, ja dat lea buohkaide ávkin, joatká kultur- ja demokratiijaministtar Amanda Lind.

Ođđa láhka evttohuvvo boahtit fápmui suoidnemánu 1 beaivvi 2021, ja dat ii boađe heivehuvvot áššiide mat leat vuolggahuvvon ovdal dan beaivvi. Duopmostuolut ja muhtun hálddašaneiseválddit leat evttohusas luvvejuvvon ráđđádallangeatnegasvuođas. Dat guoská maiddái muhtun áššešlájaide ja muhtun sierra dilálašvuođaide.


 

Visar sidorna 21 till 40 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-12-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?