söndag 16 juni 2024
Amanda Lind och Per-Olof Nutti
Ett samtal från Almedalen 2019 mellan kulturminister Amanda Lind och Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti om en konsultationsordning för samer med Patricia Fjellgren som moderator. Foto: Marie Enoksson

Konsultationsordning närmar sig

Regeringen har den 17 december 2020 beslutat om en proposition med förslag till en ny lag om konsultation i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket.

Förslaget innebär att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner ska vara skyldiga att konsultera samiska företrädare i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

- En konsultationsordning stärker det samiska folkets rättigheter att komma till tals och är ett steg i att stärka samernas möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som rör samiska förhållanden, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen har de senaste åren arbetat med en höjd ambitionsnivå med politiken för det samiska folket. Dialogen med Sametinget är en förutsättning för och en grund i arbetet med att forma samepolitiken. Remissvaren över utkastet till lagrådsremiss har beretts i Regeringskansliet och under arbetets gång har förslaget förankrats med Sametinget.

- Konsultationsordningen är ett välbalanserat förslag som ökar dialogen och förtydligar processer för hur konsultationer ska genomföras, något som ligger i allas intresse, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och ska inte tillämpas på ärenden som har inletts före ikraftträdandet. Domstolar och vissa förvaltningsmyndigheter föreslås inte vara skyldiga att konsultera. Det föreslås också undantag för vissa ärendetyper och vissa särskilt angivna fall.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-12-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?