onsdag 5 oktober 2022

Åtgärder och stöd för företagare med anledning av Covid-19

Coronapandemin och de restriktioner som införts har orsakat konsekvenser för samiska företagare. Regeringen har vidtagit åtgärder i form av olika sorters stöd och lättnader till företagare för att minska de ekonomiska konsekvenserna. Sametinget hanterar inte dessa stöd utan kan endast hänvisa till de myndigheter som är ansvariga för ansökningar till exempel Skatteverket och Tillväxtverket.

Ett urval av de stöd och möjligheter till skattelättnader som finns att söka är :

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, ett stöd som baseras på minskad omsättning, vid ansökan redovisar man månadsvis omsättning för 2019 jämfört med omsättning under 2020. Minskningen av omsättningen ska bero huvudsakligen på covid-19 och omsättningen ska understiga 70, 60 och 50 % av referensperioden för de tre stödperioderna som finns ( mars-april, maj och juni-juli). Ansökan om stöd görs hos Länsstyrelsen i Östergötland.

Omställningsstöd, ett stöd som ges till företagare som fått minskad omsättning till följd av pandemin. Stödet ska användas till att täcka de fasta kostnaderna. Stödet innebär en kreditering av företagets skattekonto och det är skatteverket som beslutar om stöd.

Korttidspermittering för minskade lönekostnader, ett ekonomiskt stöd från staten så att arbetsgivare kan låta personal gå ner i arbetstid istället för att tvingas säga upp dem. I korthet innebär det att företagens personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda kan behålla 90 % av lönen. Ansökan om stödet görs hos Tillväxtverket.

Tillfälligt anstånd med skatteinbetalningar, om ett företag har ekonomiska problem på grund av covid-19 kan man söka tillfälligt anstånd med skatteinbetalningar så som arbetsgivaravgifter och moms. Anståndet innebär att man skjuter upp skatteinbetalningarna, som beslutet ser ut just nu som längst till november 2021. Ansökan görs till Skatteverket.

Det finns även andra åtgärder som beslutats så som utökade lånemöjligheter för företag hos Almi, utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader, utökade statliga lånegarantier för små och medelstora företag etc.

Mer information finns på Tillväxtverkets, Skatteverkets, Länsstyrelsens och regeringskansliets hemsidor

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2020-12-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?