söndag 23 juni 2024
Petter Stoor

Hälsostudie bland samer om psykisk hälsa

Nästa år kommer en hälsostudie att genomföras bland samer för att ge relevanta fakta om den samiska befolkningen till en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med ett tjugotal berörda myndigheter inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. En av dessa myndigheter är Sametinget. Sametinget har i sin tur gett Umeå universitet i uppdrag att ta fram en samisk bakgrundsrapport så att relevanta fakta som gäller den samiska befolkningen ska finnas med i den kommande nationella strategin inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa vid Umeå Universitet ska under nästa år genomföra en hälsostudie som kommer att gå ut till alla samer i den preliminära sameröstlängden som fastställdes av valnämnden i november 2020.

– Det finns så lite forskning på detta område, säger Jon Petter Stoor som kommer att arbeta med studien. Jag hoppas att så många samer som möjligt vill delta i undersökningen för att den ska få legitimitet i forskarsammanhang.

– Studiens resultat kommer att vara en stor del i den rapport som vi skriver för Sametingets räkning, förklarar Jon Petter Stoor.

Sametinget ska inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi genom att bland annat lämna förslag på mål och prioriteringar som gäller samer. Regeringens målsättning är att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan samt att öka kvaliteten, effektiviteten och långsiktigheten i de insatser som genomförs inom området psykisk hälsa av myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer.

– Vi vet att det finns mycket att göra på det här området för att samer ska kunna åtnjuta en god, jämlik och jämställd psykisk hälsa. Samer har låg tilltro till sjukvården och efterfrågar bland annat mer samisk kulturkompetens i vården, säger tf. kanslichef Anita Kitok.

– Här kan du som är same bidra till ett bra underlag genom att delta i studien som landar i din brevlåda under våren 2021, uppmanar Anita Kitok.

Kontakt
Jon Petter Stoor, forskare
tel. 090-786 58 63
petter.stoor@umu.se

Anita Kitok, tf kanslichef
tel. 0980-681 98
anita.kitok@sametinget.se

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-12-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?