tisdag 26 september 2023
Styrgruppens sju ledamöter.

Din medverkan värdefull för att realisera en sanningskommission

Sametingets arbete med att förankra en samisk sanningskommission hos det samiska folket är i full gång. Corona-pandemin sätter käppar i hjulet för fysiska möten men vi kompletterar mötena med en enkät.

Sametingets arbete med att förankra en samisk sanningskommission hos det samiska folket är i full gång. En styrgrupp med sju ledamöter är bildad och en projektledare har anställts. Därutöver finns även en referensgrupp.

Corona-pandemin gör det emellertid svårt att genomföra fysiska möten runt om i Sápmi så som det var tänkt från början. Ett flertal möten har antingen ställts in eller ställts om till att bli enbart digitala möten. Det innebär dessvärre svårigheter för många samer att delta i samtalen.

Sametingets styrgrupp för projektet har därför beslutat att komplettera dialogmötena med möjlighet för samer att lämna in synpunkter skriftligt via en enkät. Ett informationsblad med en länk till enkäten kommer i dagarna att gå ut till det samiska folket via olika kanaler, bland annat genom ett utskick till sameröstlängden, sameföreningars, samiska organisationers och sametingspartiers medlemmar.

- Vi är angelägna om att få in så många synpunkter som möjligt om vilka teman det samiska folket tycker är angelägna för en sanningskommission att behandla, säger Matti Blind Berg som är sammankallande i styrgruppen.

Eftersom den ursprungliga planen med folkmöten/hearings inte går att genomföra och enkätsvar tar längre tid att sammanställa har Sametinget begärt en förlängning av projekttiden till 31 maj 2021. Styrgruppen har stora förhoppningar om att begäran ska tillmötesgås av  regeringskansliet med tanke på att corona-restriktionerna begränsar
möjligheten att träffas.

- Processen mot inrättandet av en sanningskommission har kommit långt nu och det är viktigt att det samiska folket får säga sitt innan kommissionen inrättas, säger Håkan Jonsson som var med och startade upp arbetet 2015. 2016 anordnades ett öppet seminarium med internationella experter i Umeå. Då fick samer ta del av värdefulla
synpunkter och erfarenheter som lade en bra grund för arbetet. Dessa föreläsningar finns på Sametingets hemsida tillsammans med annan bra bakgrundsinformation för den som är intresserad.

Styrgruppen tror att många samer i Sverige ser fram emot att en sanningskommission ska inrättas. Det saknas kunskap om samernas situation och många viktiga frågor väntar på att belysas. Nu hoppas styrgruppen att många vill vara med och tycka till om vilka teman sanningskommissionen ska arbeta med. 

Mer information: https://www.sametinget.se/sanningskommission

För kontakt med styrgruppen:

Matti Blind Berg, tel. 070-397 69 77
Håkan Jonsson, tel. 070-372 10 10
Marie Persson Njajta, tel. 073-806 98 48
Jan Rannerud, tel. 070-600 80 76
Anders Kråik, tel. 070-224 71 61
Joakim Påve, tel. 070-229 71 57
Marita Stinnerbom, tel. 070-399 98 06

För kontakt med projektledaren:

Marie Enoksson, tel. 070-310 09 94 (dagtid), marie.enoksson@sametinget.se

 

 

 

 

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2020-11-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?