lördag 2 december 2023

Utlysning av projektmedel - Samarbete inom samiskt näringsliv

Sametinget utlyser 1 400 000 kronor till samarbetsprojekt som främjar samiskt näringsliv och skapar flera jobb. Inom ramen för livsmedelsstrategin har Sametinget ett särskilt regeringsuppdrag att rikta insatser för diversifiering av samiska företag. Sametinget har prioriterat inriktningen mot samisk matkultur.

Målet är att stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa flera jobb i Sápmi. Detta kan ske via aktiviteter som bidrar till att företag på landsbygden kan utvecklas,  finna nya samarbeten samt öka antalet arbetstillfällen.

Syftet med projektstödet är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att finansiera ett utvecklingsarbete. Samarbete är en viktig del i att stärka en hållbar utveckling över längre tid på landsbygden.

Minst två aktörer måste ingå i samarbetet som ska gynna en större målgrupp. Stödet  ska användas till projekt som ska vara till nytta för flera.

Förutsättningar

Stödet kan bidra till projekt som skapar och utvecklar:

 • Samarbeten som skapar mötesplatser där aktörer från olika branscher kan skapa nya kontakter och utvecklas utifrån samiska traditioner
 • Utveckling av samiska företag som förstärker bilden av Sápmi som ett attraktivt matland och en turistisk destination

Denna utlysning ligger inom ramen för landsbygdsprogrammet. Stöd ges inte till samarbeten inom jordbruks-, trädgårds- och rennäringsverksamhet. Det stöds i en annan åtgärd.

Detta kan du få stöd för

 • Löner inklusive sociala kostnader
 • Indirekta kostnader (gäller endast organisationer som har anställda)
 • Köp av tjänst
 • Övriga utgifter

Vilka villkor finns?

Sametinget kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning
 • Projektet uppfyller identifierade behov
 • Det finns en tydlig och relevant målgrupp för projektet

Du kan läsa mera om hur dessa kriterier viktas i Sametingets regionala handlingsplan som du hittar här.  I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för kriterierna samt information om schabloner och hur vi räknar fram indirekta kostnader.

Vem kan söka?

Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

Datum för ansökan och beslut

Du kan ansöka om stöd till och med den 6 december 2020.

Till när skall projektet vara genomfört?

Du kan ansöka om projekt som pågår längst till 31 december 2022. Delredovisning skall ske i samband med delutbetalningar. Du har möjlighet att påbörja verksamheten i och med att ansökan kommit in till Sametinget, men då gör du det på egen risk och står för den ekonomiska risken. Det är inte förrän beslutet har fattats som du vet om du fått pengar eller inte.

Så mycket kan du få i stöd

Du kan få 90 % av projektkostnaderna i stöd, av dessa måste 25 % komma från annan offentlig aktör.  Resterande 10 % ska vara privat finansiering.

Hur söks stödet?

Du söker stödet i Jordbruksverkets E-tjänst – du behöver kunna logga in med mobilt BankID.

 • Klicka på fliken E-tjänster inom Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida
 • Under fliken Stöd inom landsbygdsprogrammet
 • Välj Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Starta tjänsten
 • Fyll i din ansökan
 • Under Välj Projekt (flik 3 i ansökan) väljer du Samarbeten - nya jobb och därefter Företagsutveckling generellt

Läs mer om E-ansökan här: https://nya.jordbruksverket.se/e-tjanster-och-databaser/e-tjanster-stod/foretags--och-projektstod

Fullmakt?

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du fullmakt. Läs mer om fullmakter här: https://nya.jordbruksverket.se/e-tjanster-och-databaser/fullmakt-for-e-tjanster

Har du frågor?

Om du har frågor kring stödet kan du kontakta: 
Camilla Hansson, camilla.hansson@sametinget.se eller
Sara Larsson, sarainger.larsson@sametinget.se

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2021-10-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?