torsdag 20 juni 2024
app, boken Knacka på!
Foto: Svante Tidholm

Knacka på! áppa gávdno dál viđa sámegillii

Gïelevåhkoe/ Giällavahkkuo/ Giellavahkko/ Giellavahkko/ Giellavahkku - loahpahettiin almmuhit dál  Sápmi Knacka på! - áppa viđa sámegillii.

Sámi giellaguovddáš lea ovttas Alfabeta lágádusain jorgalan ja bádden jienaid bivnnohis mánnágirjeáppii Sápmi Knacka på! Dát áppa lea 2015 rájes gávdnon davvi-, julev- ja oarjánsámegillii. Dál mii leat vel lasihan bihtán- ja upmisámegielaid áppii.

Lea nu hávski ahte sáhttit fállat áppa buot viđa sámegillii. Mii diehtit ahte smávvamánát leat liikon áppii, ja dat lea maid ávkkálaš váhnemiidda ja iežáide geat oahpahallet sámegiela, lohká Ingegerd Vannar, Sámedikki gaskaboddosaš giellahoavda ja Sámi giellaguovddáža bargojođiheaddji.

- Mii sávvat ahte áppa movttiidahttá ja veahkeha boahttevaš bihtán- ja upmisámegiel ságasteddjiid, lohká Anders Östergren Njajta, Sámi giellaguovddáža giellakonsuleanta.

Sámi giellaguovddáš bargá sámi gielaid ealáskahttimiin. Mánát ja nuorat vuoruhuvvojit, ja Sápmi Knacka på! áppa lea oassin metodaovdánahttimis mii galgá veahkehit addit buohkaide vejolašvuođa olahit iežaset giela visot eallináigodagain. Mánát leat min boahtteáigi ja áppain lea somá ja álki beassat oahppat váibmogiela.

- Viimmat mánáid-áppa upmisámegillii, illoda váhnen ja upmisámegieloahpaheaddji Sara Helén Persson  Gávtjávrries. Unnimus sámegielaide leat nu unnán fálaldagat, ja danin lea Sápmi Knacka på! stuora lávki ovddos.

Áppa gávdno nuvttá App Storas golggotmánu 23. beaivvi rájes.

-----------------------

Geavat áinnas dáid fáddágilkoriid sosiála mediain:

#giellavahkku2020

#giellavahkko2020

#giällavahkkuo2020

#gïelevåhkoe2020

Váldde oktavuođa

Anders Östergren, Sámi giellaguovddáža giellakonsuleanta
070 - 598 40 09, anders.ostergren.njajta@sametinget.se

Visar sidorna 21 till 40 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-10-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?