fredag 21 januari 2022

Heahtedoarjja sámi kultuvrii ja valáštallamii 2021

Sámedikki kulturlávdegoddi lea čoahkkimis miessemánu 19 beaivvi 2021 dohkkehan ođđa njuolggadusaid heahtedoarjaga máksimii mii juolluduvvo sámi kultuvrii ja valáštallamii.

Dál lea vejolaš ohcat doarjaga jus lea massán sisaboađuid dahje lassigoluid ovddas maid koronadávda lea dagahan. Maŋemus ohcanbeaivi lea borgemánu 20 beaivvi 2021.

Doarjaga sáhttá oažžut massán sisaboađuid dahje lassigoluid ovddas, ja maiddái doaibmabijuide mat stimulerejit buoridit eavttuid doaimmaide. Ohcanáigi lea njukčamánus 1. beaivvi rájes gitta suoidnemánu 31. beaivái 2021.

Heahtedoarjja ohccojuvvo sierra skovis, geahča olgešbealde. Ohcamis galgá leat čilgehus negatiiva ruđalaš váikkuhusain. Olgešbealde gávnnat dárkilet dieđuid got skovi deavddát.

Loga eanet Riktlinjer för krisstöd till samisk kultur och idrott mearrádusdokumeanttas olgešbealde.

Áššemeannudanáigi lea oanehaš, muitte danin deavdit iežat oktavuođa dieđuid ja guođe nu dievaslaš ohcamuša go vejolaš. Gieđahallamis dárkkista Sámediggi ohcamušaid fitnodatregistaris. Doarjja ii juolluduvvo ohcamušaide main leat vearut stáhtii. Heahtedoarjagiid mearridit kulturlávdegottis loahpageažis čakčamánus. Dohkkehuvvon heahtedoarjagat galget vearuhuvvot. Eanet dieđuid gávnnat Skatteverket:is.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2021-08-30

Váldde oktavuođa

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?