torsdag 25 juli 2024
Kraniet överlämnas i en trälåda
Anne Ingvarsson, Gustavianium geige giisttoža oaiveskálžžuin Paulus Kuoljokii, Sámedikkis. Govven: Marie Enoksson.

Máhcahanmeanut Likssjuos

Golggotmánu 21 beaivvi 2020 hávdaduvvui fas Likssjuoi dološ oaiveskálžu. Lea sápmelaš dievdoolbmo oaiveskálžu mii ii leat ovdal leamaš hávdáduvvon. Koronadávdda dihte eai lean meanut rahpasat buohkaide.

Ráđđehus mearridii 2009:s ahte Stáhta historjjálaš museat galget Sámediggái máhcahit ovtta oaiveskálžžu (SHM 34661, fid. 530520) mii lea gullevaš Likssjuo guvlui Västerbottenis. Mearrádusas celko ahte Sámediggi galgá hávdádit bázahusa.

Oaiveskálžu lea vurkkoduvvon Anatomalaš ásahusa dáktečoakkáldagas Uppsala universitehtas. Dávttit leat čohkkejuvvon 1800-logu loahpas ja 1900-logu álggus arkeologalaš roggamiid, oastimiid ja skeŋkemiid bokte. Čoakkáldat addui Stáhta historjjálaš museii 1997:s. Dán olbmo identitehta eat dovdda, ja dat ii galgga leamaš ovdal hávdáduvvon dan dokumentašuvnna mielde mii gávdno (Överlåtelse av mänskliga kvarlevor i Statens historisk museers samlingar, dnr 2019-552). Stáhta Historjjálaš museat bohtet geiget bázahusaid Sámediggái meanuid oktavuođas.

Ruoŧa girku, Lapplándda lulli pastoráhta doalai hávdemeanuid. Oaiveskálžu hávdáduvvui Likssjuoi, Berglunda girkogárdái. Dan báikki leat ehtalaš ráđi, kulturlávdegotti, kulturossodaga ja Ruoŧa girku ovddasteaddjit válljen 2019 čavčča. Orui vuogas doallat smávit meanuid daningo olbmo identitehta ii leat čielggas, ja go lea dušše oaiveskálžu.

Hávdádusmeanut ledje olgun, ja lei sadji dušše su. 15 olbmui koronadávdda ráddjejumiid dihte. Muhtun bargit ja politihkkárat Sámedikki bealis ja Lapplándda lulli pastoráhtas oassálaste, ja maiddái Likssjuon Sámiensiäbrrie, Gustavianum-Uppsala universitehtamusea ja Stáhta historjjálaš musea ovddasteaddjit čuvvo meanuid.

Maŋŋel galgá hávdemearka biddjot hávddi nala. Ruoŧa girku sámi ráđđi lea leamaš mielde dán ášši gieđahallamis.

 

Visar sidorna 1 till 19 ( av 19 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-08-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?