lördag 24 juli 2021

Likssjuos fas máhcahanmeanut

Golggotmánu 21 beaivvi 2020 galgá Likssjuoi hávdáduvvot dološ oaiveskálžu. Lea sápmelaš dievdoolbmo oaiveskálžu mii ii leat ovdal leamaš hávdáduvvon. Koronadávdda dihte eai leat meanut rahpasat buohkaide.

Ráđđehus mearridii 2009:s ahte Stáhta historjjálaš museat galget Sámediggái máhcahit ovtta oaiveskálžžu (SHM 34661, fid. 530520) mii lea gullevaš Likssjuo guvlui Västerbottenis. Mearrádusas celko ahte Sámediggi galgá hávdádit bázahusa.

Oaiveskálžu lea vurkkoduvvon Anatomalaš ásahusa dáktečoakkáldagas Uppsala universitehtas. Dávttit leat čohkkejuvvon 1800-logu loahpas ja 1900-logu álggus arkeologalaš roggamiid, oastimiid ja skeŋkemiid bokte. Čoakkáldat addui Stáhta historjjálaš museii 1997:s. Dán olbmo identitehta eat dovdda, ja dat ii galgga leamaš ovdal hávdáduvvon dan dokumentašuvnna mielde mii gávdno (Överlåtelse av mänskliga kvarlevor i Statens historisk museers samlingar, dnr 2019-552). Stáhta Historjjálaš museat bohtet geiget bázahusaid Sámediggái meanuid oktavuođas.

Ruoŧa girku doallá hávdemeanuid. Oaiveskálžu hávdáduvvo Likssjuos, Berglunda girkogárdái. Dan báikki leat ehtalaš ráđi, kulturlávdegotti, kulturossodaga ja Ruoŧa girku ovddasteaddjit válljen 2019 čavčča. Orru vuogas doallat smávit meanuid daningo olbmo identitehta ii leat čielggas, ja go lea dušše oaiveskálžu.

Hávdádusmeanut leat olgun, ja lea sadji dušše su. 15 olbmui koronadávdda ráddjejumiid dihte, ja go atnit fuola olbmuid dearvvašvuođas. Muhtun bargit ja politihkkárat Sámedikki bealis ja Lapplándda oarján pastoráhtas oassálastet, ja maiddái Likssjuon Sámiensiäbrrie, Gustavianum-Uppsala universitehtamusea ja Stáhta historjjálaš musea ovddasteaddjit čuvvot meanuid.

Maŋŋel galgá hávdemearka biddjot hávddi nala. Ruoŧa girku sámi ráđđi lea leamaš mielde dán ášši gieđahallamis.

 

Visar sidorna 21 till 40 ( av 217 )
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2020-10-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?