lördag 26 september 2020

Digitalt plenum den 17 september 2020

Torsdagen den 17 september kommer Sametingets ledamöter att för första gången träffas till ett digitalt plenum. Det finns ett ärende på dagordningen och det är Sámi Giellagáldu som ett permanent samnordiskt språkorgan. Plenumsledamöterna ska besluta om stadgar samt utse ledamöter till Giellagáldus styrelse.

Samiskt Parlamentariskt Råd har i september 2019 beslutat att den bästa organisationsmodellen för Sámi Giellagáldu är att norska Sametinget är värdnation. Beslut togs också att fortsätta med omorganiseringen av det nordiska språksamarbetet. Sámi Giellagáldu ska vara ett fast organ knutet till Sametinget, helt enligt förslag från Nordiska ämbetsmannaorganets (NÄS) arbetsgrupps rapport.

Alla sameting deltar formellt i samarbetet och Sámi Giellagáldu etableras som ett gemensamt språksamarbetsorgan. Verksamheten ska vara gränsöverskridande. De tre sametinget ska enas om gemensamma stadgar och skriva på ett samarbetsavtal. En styrelse för  Sámi Giellagáldu ska upprättas där varje sameting utser två medlemmar och två ersättare. De språkarbetare som anställs ska komma från alla tre länder för att majoritetsspråkens påverkan, behov och utmaningar för de olika samiska språken ska kunna tas i beaktande.

De stadgar som finska och norska sametingen redan beslutat om, handlar om organiseringen av  Sámi Giellagáldu, mål och uppgifter, styrelsens sammansättning och direktörens arbetsuppgifter. När även det svenska Sametinget fattat sitt beslut, kan arbetet med att etablera Sámi Giellagáldu som ett permanent samiskt samnordiskt normeringsorgan fortsätta.

Plenum startar kl. 10:00 torsdagen den 17/9. Du ska kunna följa livestreamingen från den digitala konferensen via kanalen "Sametingets plenum" på YouTube.

Här är länken till kanalen: 

www.youtube.com/channel/UCy784dwNoIZEdgiZxl_ulpg

 

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2020-09-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?