söndag 21 juli 2024

Sámi dearvvašvuođa máhttofierpmádat

Sámi dearvvašvuođa máhttofierpmádat lea ovttasbargu man ulbmil lea sihkkarastit sámi álbmogii buori ja ovttaárvosaš dearvvašvuođa ja divššu. Ovttasbarggus leat mielde Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Dalarna, Sámediggi, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra ja Ruoŧa Sámiid Riikkasearvi.

Oahpahit kulturipmárdusa
Sámi dearvvašvuođafierpmádat lea dan rájes go álggahuvvui 2017:s, addán oahpu olu dearvvašvuođabargiide sámi rivttiid ja kulturipmárdusa birra. Sámi dearvvašvuođafierpmádat lea ásahuvvon juohke regiovnnas. Dasto leat sápmelaš dikšobargit ožžon oahpu vai sáhttet bagadallat Psyhkalaš heahteveahkis. 2020:s almmuhuvvui e-gurse sámi kulturipmárdusas maid Sámi dearvvašvuođa máhttofierpmádat ovttas SÁNÁG:iin (Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus) lea ráhkadan.

Oktasaš stivrendokumeanta
Visot regiovnnat mat leat mielde dán ovttasbarggus leat dohkkehan strategiija Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård mii galgá veahkehit duohtandahkat buori ovttadássásaš divššu sámiide 2020-30. Dat mearkkaša ahte regiovnnat galget heivehit dearvvašvuođa- ja buohccidivššu vai dat aktiivvalaččat fállá buori divššu sámiide seamma eavttuid vuođul. Dat galgá dahkkot dikšobargiid oahpaheami, ođđa bargovugiid ja metodaid, sámi kultuvrra ja giela čalmmustahttima ja govda máhttovuođu bokte. Regiovnnat galget maid oččodit našuvnnalaš sámi dearvvašvuođa máhttoguovddáža.

Strategiija cealká maiddái ahte visot bargguin galgá leat álgoálbmotperspektiiva, intersektionála guorahallan ja sámi mielváikkuheapmi vuođđun. Intersektionála guorahallan mearkkaša ahte mii galgá diđolaččat vuhtiiváldit sámiid dearvvašvuođa ja dikšodárbbuid sierranasvuođaid sohkabeali, agi, doaibmanávcca ja seksuála soju ektui.

Fierpmádaga huksehus
Sámi dearvvašvuođa máhttofierpmádagas barget vihtta leanakoordináhtora ja okta váldokoordináhtor. Máhttofierpmádagas lea maid stivrenjoavku ja politihkalaš referánsajoavku mas leat iešguđet regiovnnaid ja Sámedikki ovddasteaddjit mielde.

Sámi dearvvašvuođa máhttofierpmádat álggahuvvui 2017:s prošeaktan maid Sosiáladepartemeanta ruhtadii, muhto 2020 rájes ruhtadit regiovnnat dan.

Regiovnnaid leanakoordináhtorat:

Risten Utsi, Norrbotten, risten.a.utsi@norrbotten.se
Inga Kuoljok, Norrbotten, inga.kuoljok@norrbotten.se
Laila Daerga, Västerbotten, laila.daerga@regionvasterbotten.se
Ann-Jeanett Stål, Dalarna, annjeanett.stal@regiondalarna.se
Camilla Hansson, Jämtland Härjedalen, camilla.hansson@regionjh.se

Váldokoordináhtor:

Sofia Kling, telefovdna 073-069 28 84 ja e-boasta sofia.kling@regionvasterbotten.se

Visar sidorna 21 till 25 ( av 25 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-06-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?