torsdag 13 augusti 2020

Tyck till om landsbygdsprogrammet

Har du sökt stöd från landsbygdsprogrammet? Vilka stöd tycker du ett nytt landsbygdsprogram borde innehålla?

Det övergripande syftet med EU:s landsbygdsstöd är att möjliggöra för människor att bo kvar på landsbygden. Sametinget handlägger stöd inom landsbygdsprogrammet som stödmyndighet till Jordbruksverket. Kommande landsbygdsprogram 2023- är på planeringsstadiet.

Nu har du chans att påverka vårt arbete. Här är en länk till en enkät som just nu ligger ute:

https://response.questback.com/sametingetsverige/landsbygdprogrammet

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2020-06-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?