söndag 9 maj 2021

Anbudsförfrågan: Utvärderare kompetensutvecklings-projekt Samisk mat

Sametinget söker via anbudsförfrågan en utvärderare av kompetensutvecklingsprojektet Samisk mat. Uppdraget ska vara slutredovisat senast den 31 oktober 2020.

Sametinget har inom ramen för Landsbygdsprogrammet ett särskilt regeringsuppdrag att rikta insatser för diversifiering av samiska företag. Dessa insatser är viktiga för genom­förandet av regeringens livsmedelsstrategi. Syftet är att utveckla det samiska näringslivet för att skapa möjligheter att bo och verka på landsbygden samt att öka antalet arbets­tillfällen. Sametinget har därför bedrivit ett kompetens-utvecklingsprojekt för att bidra till att uppfylla målen med landsbygdsprogrammet och livsmedelsstrategin.

Uppdragets tre mål

  • att utvärdera de insatser som genomförts inom ramen för projektet. Det innebär att utvärdera processen med utbildningar, seminarier och andra evenemang, spridnings­effekter både geografiskt och tematiskt samt av arbetet med planering och genom­förande
  • att följa upp deltagarnas upplevelser av de aktiviteter som projektet genomfört, dels genom uppföljning av genomförda kursutvärderingar och dels genom intervjuer
  • att sammanställa och reflektera över resultatet i en slutrapport

Kvalifikationer

Du ska ha relevant utbildning för uppdraget samt dokumenterad erfarenhet av utvärderingsarbete – informationsinsamling/bearbetning, sammanställning och analys av data. Meriterande är om utredningar genomförts inom ramen för samisk näringsverksamhet. Bifoga CV, skriftlig dokumentation över tidigare uppdrag samt minst två referenser.

Du ska ha F-skattebevis. Sametinget förbehåller sig rätten att kontrollera kredit­värdighet etc.

Kunskap om samiskt närings- och samhällsliv. Meriterande är om du behärskar samiska i tal och skrift.

Slutleverans av uppdraget

Uppdraget skall vara slutredovisat senast den 31 oktober 2020. Detta sker då en slutrapport är inlämnad och godkänd av Sametinget.

Sametinget tillåter inga underleverantörer.

Pris

Uppdraget får kosta maximalt 100 000 kronor exklusive moms.

Ytterligare upplysningar

Ingela Nilsson, avdelningschef Samiska näringar
e-post: ingela.nilsson@sametinget.se 
tel: 070-314 41 73

Ansök via e-post till kansli@sametinget.se senast 2020-07-19.
Ange dnr 2.5.2-2020-907. 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2020-08-31

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?