torsdag 29 oktober 2020

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. Med biologisk mångfald menas den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap. 

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden och utgör basen för de ekosystemtjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens och välbefinnande.

Sverige har undertecknat en konvention om biologisk mångfald (CBD) där vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald, och nyttja den så att den inte förstörs eller tar slut. Det innebär exempelvis att vi ska bruka skogen, bedriva jordbruk och fiske på ett hållbart sätt så att alla arter överlever och så att inte all fisk tar slut.

Naturen har ett skyddsvärde i sig själv. Människans rätt att förändra och bruka naturresurserna är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. 

Ur ett samiskt perspektiv är alla frågor miljöfrågor och natur går inte att skilja från kultur. I det samiska landskapsperspektivet ryms en grön infrastruktur, biologisk mångfald och olika ekosystemtjänster, som till exempel de tjänster renen levererar.

 

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2020-05-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Sommartid:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?