måndag 29 november 2021
Samernas bibliotek i Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

Samernas bibliotek

Bures! Burist! Buoris! Bürest! Buaregh! Hej!

Samernas bibliotek finns i den svenska delen av Sápmi och ligger i Jokkmokk. Härifrån kan man låna böcker på flera samiska språk som är skrivna av samer från Sápmis fyra länder (Sverige, Norge, Finland och Ryssland) och böcker om samer och andra urfolk. Bibliotekets samlingar innehåller böcker och annat samiskt material både för barn, unga och vuxna.

 

Våra verksamhetsmål

 • Verka för insamling, förmedling och spridning av litteratur, kunskaper och information om urfolket samernas gemensamma historia, kulturarv, Árbediehtu - traditionella kunskap och värdegrund, identitet och levnadsvillkor i Sverige och andra länder.
   
 • Stödja och främja läsandet och revitaliseringen av de hotade samiska språken.
   
 • Stärka urfolket samernas röst för en levande debatt inom den demokratiska processen i majoritetssamhället.
   
 • Bygga upp biblioteket som Resursbibliotek för de samiska språken för urfolket samerna och som stöd för landets kommuner.

 • Stödja Sveriges bibliotek, skolor, organisationer och enskilda via vägledning och rådgivning i litteraturfrågor samt medieförsörjning via fjärrlån och depåer. 
   
 • Initiera, delta och samverka i lokala, nationella och internationella minoritets- och urfolksspråksfrämjande litteraturevenemang och projekt. 

Välkommen!


Besöksadress
Samernas bibliotek/Sametinget
Lärargatan 2, Jokkmokk

Samernas bibliotek


Postadress
Samernas bibliotek/Sametinget
c/o Ájtte
Box 116
962 23 SE - Jokkmokk


Paketadress
Samernas bibliotek/Sametinget
c/o Ájtte
Kyrkogatan 3
962 31 SE - Jokkmokk

 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-11-25

I fokus

Den autentiska bilderboken
Elle-Kari av Anna Riwkin-Brick och Elly Jannes 

firar 70 årsjubileum
med en ny utgåva på tre språk
(lulesamiska, nordsamiska och svenska).

Boken handlar om en liten samisk flicka, Elle-Kari, och hennes vardag i en renskötarfamilj
på 1950-talet.


 

 

 

 

 

Svensk samisk bibliografi (SAMB)

SAMB är en deldatabas av den nationella biblioteksdatabasen Libris. Deldatabasen SAMB omfattar svenskutgiven och en del av utomnordisk samisk litteratur om samer, av samer och på samiska.

SAMB-lista » 

SAMB-Sök »


 

 

 

 

 

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?