måndag 26 juni 2017

Mål 2

NUTEK är förvaltningsmyndighet för strukturfondsprogrammen inom Mål 2.

Drygt en tredjedel av EU:s budget går till strukturfonderna. Unionen har fastslagit tre mål med sin sammanhållningspolitik. Sverige kan få stöd för arbete inom två av dem, Regional konkurrenskraft och sysselsättning samt Territoriellt samarbete.

Regional konkurrenskraft och sysselsättning
Sveriges arbete med målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning har delats upp på ett nationellt och åtta regionala strukturfondsprogram. De åtta regionala strukturfondsprogrammen arbetar med insatsområdena:

  • Innovation och förnyelse
  • Tillgänglighet

Prioriteringar och åtgärder anpassas till regionernas territoriella förutsättningar. Det finns kompletterande riktlinjer för de glest befolkade områdena i norra Sverige och de tre storstadsområdena.

NUTEK är förvaltningsmyndighet

Nutek är förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Strukturfondspartnerskapet
Sametinget har utsett fyra av 18 valda ledamöter i strukturfondspartnerskapet, två för Norra och två för södra. Det är partnerskapet som som avgör vilka projekt som beviljas medel. På förvaltningsnivå har Sametinget ingenting med Mål 2 att göra.

Programkontor
Det finns ett programkontor för varje regionalt strukturfondsprogram. De är placerade i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på NUTEK:s webbplats.

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2008-11-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?