onsdag 30 september 2020

Utlysning av medel till samebyar för arbete med klimatanpassning

I enlighet med Sametingets handlingsplan för klimatanpassning, vill Sametinget och länsstyrelsen fortsätta arbetet med att samebyar tar fram klimat-­ och sår­barhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning. Sametinget önskar att hitta två intresserade samebyar inom Jämtlands län som under 2020 vill starta arbetet med att ta en handlingsplan för klimatanpassning. Vi tar gärna emot intresseanmälningar från alla intresserade samebyar.

Syfte

Syftet är att ta fram en samlad bild hur förändringar av klimatet påverkar förutsättningarna för renskötseln, identifiera problem och analysera möjliga förslag till åtgärder. Se även Sametingets handlingsplan för klimatanpassning, kapitel 6, som beskriver Sametingets prioriterade klimatanpassningsåtgärder.

Arbetet bedrivs i samarbete med länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Dalarna samt SMHI.

Bakgrund

Sametinget har under 2016 tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning. Målet med handlingsplanen är att öka kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar samiska näringar och samisk kultur samt få kunskap om möjliga anpassningsåtgärder och genomförandet av dessa. En av åtgärderna för att öka flexibiliteten är att respektive sameby ska ta fram en egen sårbarhetsanalys och en egen handlingsplan för klimatanpassning.  

Ett pilotprojekt har pågått under 2018 där samebyarna; Ängeså, Sirges, Ran och Ohredahke arbetat fram klimat-­ och sår­barhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning

Det finns även en syntesrapport av de fyra samebyarnas handlingsplaner. Det är en sammanfattning och kommer att utgöra underlag bland annat för att förmedla resultaten av pilotarbetena på ett pedagogiskt sätt i Sametingets fortsatta arbete med klimatanpassning. 

Inom pilotprojektet har delar av SMHI:s klimatdata bearbetats för att kunna användas i RenGIS och en manual för SMHI:s klimatdata har tagits fram. 

Flerårigt arbete

Sametinget och länsstyrelserna i renskötselområdet ser positivt på att fortsätta medverka i arbetet med att ta fram klimat- och sårbarhetsanalyser. Vi har som ambition att arbetet ska kunna pågå åren 2020-2023. För att resurs- och tidsmässigt kunna möjliggöra att alla intresserade samebyar kan ta fram handlingsplaner för klimatanpassning, behöver arbetet fördelas över fler år. Utifrån erfarenheter av pilotprojektet ser vi fördelar med att synkronisera samebyar inom samma län eller något så när geografiskt samlat.

Samarbete med SSR

Under 2019 och 2020 arbetar två samebyar i Norrbotten med handlingsplaner. Under 2020-2021 får två samebyar i Jämtland hjälp att arbeta med detta i samarbete med SSR. Om du är intresserad av att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan för klimatanpassning för din sameby eller har frågor, kontakta Maria Boström via e-post maria@sapmi.se eller per telefon 070-554 03 21.

 

 

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2020-02-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00 p g a corona
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?