lördag 29 april 2017
EU-flagga
EU-flaggan. Foto: Europeiska unionen.

Sápmi och EU

EU:s regionalpolitik syftar till att öka den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan medlemsländerna och minska regionala obalanser och skillnader i ekonomisk utveckling.

"Det samiska protokollet"
Samerna har som ursprungsfolk en särställning i förhållande till övriga minoritetsgrupper i Europa. I det svenska och finska anslutningsfördraget till EU finns en anslutningsakt kallad ”det samiska protokollet”. I fördraget finns förklaringar om protokoll som är fogade till konstitutionen, bl.a. addendum 2 till dokument CIG 86/04. Där finns följande förklaring om det samiska folket:

b. Förklaring om det samiska folket
Med beaktande av artiklarna 59 och 60 i protokollet om anslutningsfördragen och anslutningsakterna för Konungariket Danmark, … Republiken Finland och Konungariket Sverige erkänner konferensen de förpliktelser och åtaganden som Sverige och Finland har gentemot det samiska folket enligt nationell och internationell rätt. Konferensen konstaterar att Sverige och Finland är fast beslutna att bevara och utveckla det samiska folkets försörjningsmöjligheter, språk, kultur och levnadssätt och beakta att den samiska kulturen och samernas försörjning är beroende av primära förvärvskällor som renskötsel i traditionella områden för samisk bosättning.

Särskilda EU-program
Sametinget har ända sedan Sverige blev medlem i EU aktivt arbetat med särskilda program för sameområdet för att skapa ekonomiska förutsättningar för ökad tillväxt och sysselsättning inom kultur- och näringslivssektorn.

Ökad samverkan
Regionala myndigheter, kommuner och lokala samiska aktörer har närmat sig varandra under arbetet med konkreta utvecklingsprojekt inom ramen för EU-programmen. Samiska institutioner, organisationer, samebyar, föreningar, stiftelser och andra aktörer har tvingats söka bortom de traditionella bidragskanalerna för att kunna finansiera sina projekt. Det har lett till ökad samverkan med kommuner, regionala och statliga myndigheter.

Målsättning
Huvudmålsättningen för de samiska EU-programmen är att stärka och utveckla samisk kultur och samiskt samhällsliv. Utmaningen består av att stärka och bevara traditionell näringsanpassning och samtidigt skapa förutsättningar att utveckla nya livskraftiga verksamheter. Det långsiktiga målet är ett differentierat och utvecklat samiskt näringsliv som bygger på sambandet mellan naturmiljö, kultur och tradition. Det är viktigt att stödjag och utveckla traditionellt samiskt kunnande, högre utbildning och forskning anpassad till samiska förhållanden.

© Sametinget 2017
Uppdaterad: 2017-02-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under regeringen.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

Följ Sametinget

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?