lördag 23 januari 2021
Ledamöter
Foto: Marie Birkl

Plenum i Umeå

Sametingets ledamöter håller årets första plenum i Umeå, på hotell Scandic Plaza den 18-20 februari 2020. Mötena är offentliga.

Sametingets politiska organ träffas tre gånger per år till sammanträde, eller plenum. De 31 ledamöter som valts in i plenum i sametingsvalet som äger rum vart fjärde år, är utgör Sametingets högsta politiska organ.

Plenum leds av presidiet med ordförande Paulus Kuoljok och vice ordförande Åsa Blind i rodret.

Under plenumsdagarna ska styrelsens redovisning av arbetet sedan förra plenum i november nagelfaras, liksom nämndernas redovisning. Budgeten för 2020 och budgetäskandena för 2021-2023 ska antas. I samband med detta pausar plenum för sameallmänhetens frågestund. Då har samer möjlighet att ställa frågor till ledamöterna om vad de vill.

Ett seminarium om Girjasdomens rättsliga betydelse i ett större samiskt perspektiv hålls på onsdag den 19 februari kl. 15.30-18.00.  Medverkar gör Mattias Åhrén, professor i same- och urfolksrätt.

Plenum avslutas senast kl. 18 på torsdagen. Nästa gång Sametingets ledamöter träffas blir i maj i Stockholm då man kommer att hålla till i gamla riksdagshuset.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2020-02-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?