söndag 23 februari 2020

Máhttoloktenbeaivvit fitnodatdolliide

Bures boahtin gelddolaš máhttoloktenbeivviide. Mii bovdet sámi fitnodatdolliid geat leat jođihan fitnodaga muhtun, jagiid ja geat háledit ovdánahttit iežaset doaimma máhttoloktenkonferánsii. Mii ráhkadit arena gos váldit ovdan áššiid mat leat dehálaččat du fitnodatdoalus. Sámediggi lágida konferánssa Báikegoddeprográmma bokte.

Konferánssas doallat bargobájiid ja logaldallin leat ee. Björn Ylipää, vuovdebargi gii fuobmái got sáhttá háhkat fitnodaga. Björn lea Måltidsvision kreatiivvalaš jođiheaddji ja bargá maiddái oahpaheaddjin gastronomiprográmmas, Kristianstad allaskuvllas. Iežá movttiideddjiid geaid deaivat leat Ann Katrin Lundkvist, Arctic Bath – govddodeaddji hotealla jođiheaddji, Haradsas ja Monica L. Edmondsson, lásedáiddár Deartnás.

Áigi ja báiki
Konferánsa lea Jåhkåmåhkes njukčamánu 18-19 beivviid 2020. Prográmma válbmana fargga.

Ilmmut iežat dán liŋkka bokte:

https://www.trippus.net/jokkmokk_mars_2020

FUOM! Go ilmmuhit gursii, seminára jnv. de seammás attát don Sámediggái lobi geavahit iežat persovdnadieđuid dáhtásuodjelága jelgii. Dieđuid gieđahallá Sámediggi elektrovnnalaččat ja dat vurkkoduvvojit dálá arkiverennjuolggadusaid jelgii. Dieđuid geavahit dušše go váldit duinna oktavuođa doaimma oktavuođas. Du dieđuid eat atte iežáide.

© Sametinget 2020
Uppdaterad: 2020-01-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Öppettider:
Mån-Fre 08:30-12:00, 13:00-16:00
Sommartid:
Mån-Fre 08:30-12:00

MenyNäring
MenyNäring
På www.sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?